Quantum en kosmische healing

Quantum en Kosmische Healing
Willem van Eekelen

Duur: 45 minuten
Bijdrage: €20,00
Quantum en Kosmische Healing
Tijdens een sessie luister ik graag naar wat jij en je energiesysteem me te zeggen hebben. Door mijn helder-waarnemendheid krijg ik informatie over wat er speelt in je systeem. Afhankelijk van wat we tegen komen zal ik samen met jou heling uitnodigen. We maken hierbij gebruik van diverse quantumhealing-technieken en ik verbind je met helende energieën uit de kosmos. Hierbij word ik bijgestaan door energievelden uit andere dimensies, zoals de Opgestegen Meesters.
Quantum en Kosmische Healing
Quantum healing is gebaseerd op de ontdekkingen van de quantumfysica: Natuurkundige wetenschappers hebben aangetoond dat wij mensen, net als alles om ons heen, op het diepste niveau uit energie bestaan, uit trilling. Door deze energie zijn we met alles en iedereen verbonden. Ook met energieën uit de kosmos, de fijnstoffelijke wereld en energieën vanuit andere dimensies. Dit alles omvattende energieveld vindt zijn oorsprong in het grote bewustzijnsveld dat vaak als Bron wordt aangeduid.
Quantum en Kosmische Healing
Vanuit het contact met het grote bewustzijnsveld worden verstoringen in ons persoonlijke energieveld uitgenodigd te transformeren en het contact met ‘ontbrekende’ informatie wordt hersteld. Hierdoor kunnen we meer en meer gaan functioneren vanuit wie we werkelijk zijn.

Veel voorkomende thema’s waarvoor mensen mij in mijn praktijk bezoeken zijn o.a.: angsten, relaties, familie-issues, bewustzijnsvragen, traumaverwerking en burn-out.

Willem van Eekelen
Ik ben onder meer opgeleid tot energetisch reader en healer, therapeut systemisch werk en familieopstellingen, quantumhealer en Stargate facilitator. Door het volgen van diverse workshops en het altijd voortgaande proces van bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie heb ik veel kennis en ervaring opgedaan die ik graag inzet ter ondersteunging van jouw ontwikkeling. Welke bijdrage zou een sessie aan jouw leven kunnen zijn?

www.willemvaneekelen.nl

Bekijk ook de informatie over de Stargate Experience workshop tijdens dit festival

 

Zweethutceremonie voor vrouwen


Mirte Madelief van Zundert

In een zweethut met alleen vrouwen kan een cirkel ontstaan waarin vrouwen hun partner, kinderen en werk even los laten. Een plek waar zij hun ervaringen en gevoelens veilig kunnen delen. Mogen spreken vanuit het hart over bijvoorbeeld passie, seksualiteit en ook over pijn en verdriet. Spreken over het leven in een kring die bedding geeft aan dat wat gedeeld wordt en waar werkelijk geluisterd wordt. Een cirkel waarin vrouwen kunnen verbinden als ‘sisters’.

Het verblijven in een kleine hete ruimte om je te laten reinigen is een duizenden jaren oud ritueel wat werd gebruikt bij verschillende volkeren zoals ook bij de Sioux indianen. Zij spreken over de Inipi, ook wel zweethut of wilgenhut genoemd. De Inipi is een kleine ruimte waar jij met een groep andere mensen en een begeleider enige tijd verblijft om te zweten, te reinigen en tot (nieuwe) inzichten te komen.

Bij de Sioux indianen werd de zweethut gebruikt door mannen die terug kwamen van de jacht of een gevecht. Voordat zij in de gemeenschap terug keerderden betraden zij eerst de Inipi om te reinigen en om hun ervaringen te delen en te verwerken. Tegenwoordig wordt de zweethut betreden door zowel mannen als vrouwen. Dit kan in gemengde hutten maar ook mannen en vrouwen apart van elkaar.

In mijn begeleidingswerk gebruik ik de zweethutceremonie omdat ik het zelf als een zeer krachtig ritueel ervaar in diepe verbinding met de natuur. Basale elementen als aarde, vuur, lucht, wind, water en de stenen dragen bij aan het proces en hebben hun werking. Vanuit een natuurlijke beweging kom jij tot loslaten en (nieuwe) inzichten.

www.vannature.me

Mystic Rose


Modita

In deze workshop gaan we na een korte uitleg 35 minuten lachen, 35 minuten huilen en 35 minuten gadeslaan in stilte. Het lachen doorbreekt alles wat onze extase verhindert. Het huilen bevrijdt je van alle nooit gehuilde tranen. Daarna ben je zo schoon dat je moeiteloos gade kunt slaan wat IS, en de roos van jouw zijn bloeit open in je hart.

Neem zelf een handdoek, sjawl, dekentje of laken mee!

Osho – een Indiase mysticus –  introduceert op 21 april 1988 de Mystic Rose Meditatieve Therapie: “Alles wat de wereld nodig heeft is een goede schoonmaak van het hart van alle remmingen van het verleden. En lachen en tranen kunnen beide doen. Tranen zullen alle pijn, die in je verborgen is, wegnemen, en lachen zal alles wegnemen, dat je extase verhindert. Wanneer je de kunst eenmaal hebt geleerd, zul je enorm verbaasd zijn: waarom is dit tot nu toe niet verteld? Er is een reden: niemand wilde dat de mensheid de frisheid en de uitstraling en de schoonheid van een roos had.”

Modita
De pijn die ik als kind om me heen voelde en zag – en de machteloosheid die ik daarbij voelde – werden mijn motivatie om arts te worden. Werkend als arts gaf het steeds minder voldoening om symptomen te bestrijden. In plaats daarvan wilde ik dieper gaan naar de oorzaak van ziekte en volgde de Gestalt Therapie Opleiding en de Opleiding Lichaamswerk. Uiteindelijk merkte ik dat ik niet meer bezig wilde zijn met het bestrijden van ziekte, maar met het bevorderen van gezondheid. Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is een welzijn, een vreugde, vitaliteit, die van binnenuit ontstaat. Ik ontdekte dat meditatie mij hiermee in contact bracht. Vanaf dat moment is het delen van meditatie mijn levenswerk geworden.

De Actieve Meditaties van de Indiase Mysticus Osho werken mijns inziens het best voor ons westerlingen. Omdat wij zo druk zijn in ons hoofd, helpt expressie van onrust, woede, verdriet en frustraties in de eerste fasen van deze meditaties, om in latere fasen tot rust te komen en het contact te ervaren met wie we in wezen zijn.

Vuurloop ceremonie


Henk Waltman
vuurloop ceremonie
De vuurloop kent een oude traditie en is in gebruik bij heel wat volken in de wereld. Dit is niet altijd ontstaan doordat het van een andere cultuur is overgenomen. Ook in Europa op de Balkan kent men de vuurloop, over hete houtskolen dansen.

Wat kan van een vuurloop worden gezegd. Voor een pad staan met roodgloeiende en hete houtskolen brengt menigeen in aanraking met angst en fascinatie,  aantrekkingskracht voor het element vuur om enkele van genoemde ervaringen te delen. Wel of niet over de houtskolen lopen, vraagt je oprechte aanwezigheid, trouw zijn aan jezelf. Moed, kracht, kiezen, besluiten en handelen zijn eraan verbonden. Hieraan zal in de voorbereiding de nodige aandacht worden besteed. Alsook ook aan vragen die bij je mochten zijn, aan wat er bij je leeft en wat een vuurloop doen bij je oproept. Het moment supreme is natuurlijk het moment dat je voor het pad met hete houtskolen staat, wat er dan bij je leeft en met wat je in aanraking en in verbinding komt, bent. Hiernaar luisteren is de uitdaging en je stap.

Veiligheid, ruimte en oprechtheid zijn wezenlijke aspecten op zo’n  avond en voor elk die deelneemt aan de vuurloop.

www.magpeya.nl

Ontdek en verlicht je schaduwkant

Ontdek en verlicht je schaduwkant
Rob Derksen
Ontdek en verlicht je schaduwkant
Schaduwkanten zijn die kanten van je gedrag waar je jezelf (meestal) niet bewust van bent of die je niet wilt erkennen en toegeven. Irritatie aan gedrag van anderen bijvoorbeeld, wijst vaak op een soortgelijk gedrag bij jezelf, zonder dat je dat in de gaten hebt. Afwijzing van anderen, wijst vaak op een afwijzing richting jezelf. Schaduwkanten halen je meestal uit balans en laten je handelen vanuit je hoofd in plaats van vanuit het hart.

Schaduwkanten kunnen ook de sterke kanten van jezelf zijn, waar je geen weet (meer) van hebt, of kwaliteiten die je niet (meer) durft of kunt benutten. Anderen om je heen die deze sterke kanten wel gebruiken, spiegelen dit aan jou. Misschien bewonder jij deze mensen of voel je een vorm van jaloezie.

Emoties als boosheid, irritatie, onzekerheid, afwijzing, veroordeling of jaloezie maken je bewust van die delen van jouw gedrag en jezelf die ‘in de schaduw’ staan. Hoe minder je ‘in de schaduw’ staat, hoe helderder het beeld over jezelf en hoe completer je jezelf voelt. Je zult door het aangaan van jouw schaduwkanten optimaler functioneren en meer gebruik kunnen maken van je volledige potentie.

In deze workshop laat ik je ervaren wat schaduwkanten zijn, hoe je ze kunt ontdekken in je dagelijks leven en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Een avondje op een andere manier in de spiegel kijken….

www.robderksen.nl

Mijn 2de boek ‘De Overwinning’:
www.deoverwinning.eu

Zweethut ceremonie


Henk Waltman

Inipi (zweethut) ceremonie is een gelegenheid en om je onder te dompelen in warmte en donkerte in gezelschap van verwanten met momenten van stilte, zang, vieren, gebed en zeggen wat er bij je leeft en ontstaat. Ondersteunt door de mensen waarmee je in de inipi zit door moeder de aarde, krachten/spirits, en ’dat wat groter is‘.

Er is een uitspraak dat men anders de zweethut verlaat als het moment dat men de inipi in is gegaan. Dit beleven, ervaren, verbinding mee maken is de kracht van de inipi ceremonie. Na de inipi ceremonie is het goed om je over te geven, op de aarde te liggen en te rusten. zweethut ceremonie
De zweethut ceremonie zoals ik die heb leren kennen, is geïnspireerd vanuit de traditie van de Lakota indianen. De Lakota Sioux indianen noemen hun ceremonie ‘inipi’ of zweetbad. Wat betreft het gebruik van symbolen, de betekenis ervan als onderdeel van de ceremonie en de traditie, is dit één van de krachtigste en meest betekenisvolle zweethut ceremonies die in de wereld bekend is.

Enkele symbolen bij de zweethut ceremonie
De ceremonie van de Lakota kent een aantal symbolen, die tijdens de ceremonie worden genoemd en toegelicht. De inipi wordt gezien als de baarmoeder van moeder aarde, de stenen worden als het zaad van vader zon gezien en wij mensen, als kinderen van vader zon en moeder aarde. Wanneer de stenen de inipi worden binnengebracht, vindt een soort van bevruchting, bezieling plaats, zoals de Lakota Sioux dit verwoorden.

Reinigen, verbinden en helen
In de inipi wordt gesproken, gezongen en zijn er momenten van stilte. Je kunt niets zien in de donkerte wanneer de opening van de inipi met dekens wordt afgesloten. Je zit in de hut naast elkaar op de grond, op moeder aarde. In de zweethut reinig je jezelf door te zweten. Je laat hinderlijke zaken los of er ontstaat inzicht rondom een bepaald thema. Door met een aantal mensen gezamenlijk in de inipi te zitten,het jouwe te delen, de andere te horen, ontstaat er iets.

De inipi ceremonie is een uitnodiging om je te verbinden; met jezelf, met de andere deelgenoten aan de ceremonie, met de krachten van de natuur, met moeder aarde, met de warmte van de stenen, met het “groter geheel” of “ dat wat groter is dan ik”. Dit alles creëert een omgeving om te ervaren waarin een ieder gelijk is. De inpi ceremonie kan een inspirerende uitwerking op je hebben, kan je inzicht brengen, rust brengen, je een pas op de plaats doen maken of je herboren doen voelen.

www.magpeya.nl

Reconnective Healing


Marian Cornelisse

Duur sessie: 45 minuten
Bijdrage: 25 euro

“Your life is magical energy of ageless time manifest in flesh and bone”
Uit het boek “Solomon speaks” van Eric Pearl en Frederick Ponzlov

Tijdens de sessie werk ik met het energieveld van Licht en Liefde, waar geen woorden meer zijn. In dit helend energieveld worden we uitgenodigd om naar een Hoger Bewustzijn te gaan. Er ontstaat ruimte. En deze specifieke ruimte heeft iets magisch. De kleinste lichtdeeltjes, de fotonen, brengen licht en informatie van jouw ware essentie naar je toe.  En van dit proces kunnen we een topje van de ijsberg waarnemen.

Wat ik in de healings heb zien gebeuren is dat oude ervaringen afgemaakt en losgelaten
worden. Er ontstaat weer een spirit voor nieuwe dingen. Er vindt op een HOOG NIVEAU EEN TRANSFORMATIE plaats, die zoekt naar een nieuwe vorm van balans en gezondheid. Dit nemen wij waar in het verdwijnen van lichamelijke ongemakken of ziekte; het loslaten van emotionele pijnen en plezier beleven; mentaal sterker worden; een versterking op het spirituele pad. En we kunnen erop vertrouwen dat er meer gebeurt dan wij kunnen waarnemen,  o.a. dat ons DNA verandert.

“I am the light” is een song van Snatam Kaur. Ja, we zijn lichtwezens. En tijdens de Reconnective Healing wordt ons licht in ons opnieuw geactiveerd (zie het plaatje) en opnieuw verbonden met onze licht-blauwdruk, dat ergens  in het universum aanwezig is.

Een foto van de aura van iemand van vóór en ná een Reconnective healing. Je kunt de extra lichtuitstraling op de foto zien. En deze uitstraling blijft.

www.praktijkmunera.nl

Gongmeditatie


Judith, Gwen & Harry

In dit samenzijn leggen we de symboliek en de werking van de gong uit en doen we een ademhalingstechniek als voorbereiding op de gongmeditatie die we geven.

De gong kan men zien als symbool die verwijst naar de Sacred Space die altijd is. De Sacred Space is een andere verwoording voor bijvoorbeeld het Absolute, de Stilte, de Bron, Het Zelf. De klanken van de gong kunnen de hypnotiserende werking van de gedachtes doorbreken waardoor men ervaart dat men zelf de waarnemer is van de gedachtes. De klanken verleggen je aandacht naar het moment zoals het is, dus de neiging om vanuit een mentaal, emotioneel of fysiek verhaal de klanken te beluisteren wordt daardoor verbroken. De Sacred Space wordt vervult door de klanken van de gong waardoor je jezelf volledig gewaar bent van je gedachtes en gevoelens. Deze gewaarwording gebeurt zonder enige afwijzing of ontkenning daar het een komen en gaan is van gedachtes en gevoelens. Het is de herkenning van je eigen compleetheid.

Wij van Spirit Connection bestaan uit een team van drie mensen bij wie een beweging naar zelfonderzoek is ontstaan. Dit zelfonderzoek uitte zich in een vorm die ons naar verschillende teachers over de wereld heeft geleid. Zo kwamen wij ook in contact met de kracht van klank.

www.spiritconnection.nl

Marvin Dee Band

De Marvin Dee Band bestaat uit 6 uitstekende muzikanten die elkaar gevonden hebben in de gedeelde passie voor het maken van pure, levende, ademende, échte muziek. In een wereld vol synthesizers, elektronica en auto-tune, willen zij terug naar de basis: een groep gepassioneerde instrumentalisten op een podium die hun liefde voor de muziek vol overgave willen delen met hun publiek. Zij houden niet vast aan regeltjes en volgen geen hypes, maar kleuren de composities van frontman Marvin Dee in volgens hun gezamenlijke muzikaliteit en een gedeelde visie: pop-rock muziek, toegankelijk voor iedereen, maar met een complexiteit die spreekt tot de verbeelding. En, omdat de stem centraal staat, blijven de arrangementen ook bij een akoestisch optreden volledig overeind.

Naar aanleiding van hun laatste single Northern Light werd de band drie keer uitgenodigd om live te spelen in de studio van NPO Radio 2. Eind 2016 tourde de band door heel Nederland, en namen zij een livealbum op in Paradiso, Amsterdam. Dit album is op 31 maart verschenen en is de eerste plaat die zij officieel als band uitbrengen, ipv op de naam van de frontman. De plaat laat horen hoe zij in de afgelopen 3 jaar de country folk invloeden die hoorbaar waren op de Devil Eyes EP (2013) en de theatrale rock invloeden van de If Only Brief EP (2015) samen hebben gebracht en hebben gevormd tot een eigen, unieke rocksound die direct te herkennen is als Marvin Dee Band.

Universal White Time Healing

Universal White Time Healing
Annecha Haans
Universal White Time Healing
Een stroom van kosmisch licht voedt jou, zoals de lucht die je inademt. Dit licht reinigt, heelt en beschermt je. In de workshop doe je oefeningen en meditaties waarin je dit licht verder uitnodigt in je energiesysteem. Je ontvangt de energie van Universal White Time Healing, waardoor spirituele blokkades en trauma-energie worden verwijderd. Ook maak je contact met een gids. Daarna kun je dit contact verder verdiepen en je bewust openstellen voor spirituele begeleiding. Universal White Time Healing is een liefdevolle en doeltreffende manier om blokkades, ziektes, pijn, stress en trauma’s los te laten. Het ruimt de ballast op die we met ons meedragen uit dit leven en vorige levens. Het verwijderen van oude informatie uit je energiesysteem ondersteunt het proces van het loslaten van je oude zelf en het worden van degene die je werkelijk bent.

Ik ben healer, spiritueel coach en docent Universal White Time Healing. In de workshops maak ik gebruik van White Time Healing en Board of Knowledge. Daardoor worden spirituele blokkades en trauma-energie verwijderd en kun je verder groeien in de richting die bij jou past.

www.heartlighthealing.nl

Kristallen klankschalen

Marian Cornelisse_klankschalen
Marian Cornelisse

Naar innerlijke stilte.
De vibraties van de kristallen klankschalen werken diep op ons in.
Er ontstaat harmonie in en om ons heen.
We werken toe naar de stilte in ons.
In deze stilte voelen we ons verbonden met alles en iedereen.
Thuiskomen bij onszelf.
Thuiskomen bij onze bron.

Om het effect van de kristallen klankschalen te vergroten worden er het eerste uur een vijftal Lu Jong oefeningen gegeven. Dit zijn Tibetaanse bewegingsoefeningen, die ons lichaam en geest openen. Zie verder de beschrijving van de Lu Jong bij de activiteit Lu Jong.

14.30 tot 15.25 uur Lu Jong oefeningen.
15.25 tot 15.30 uur wisselen. Mensen voor kristallen klankschalen zijn welkom Daarna sluit de deur zich.
15.30 tot 17.00 uur Kristallen klankschalen.

De Lu Jong oefeningen zorgen voor een verbinding tussen ons lichaam en het auraveld om ons heen. Hierdoor kunnen de trillingen van de kristallen klankschalen nog makkelijker diep in onze cellen doordringen. Deze trillingen zijn afgestemd op Het Universele Licht. Hierdoor wordt ons licht van binnen door de klankschalen geactiveerd. We hoeven hier niets voor te doen, dan open te zijn dat dit proces plaatsvindt. Je zult dit proces ondersteunen door er met je bewustzijn bij te zijn. Het waar te nemen zonder je ermee te bemoeien.

Er ontstaat een wisselwerking van de trillingen van de klankschalen naar:

 • Rust en harmonie in ons lichaam en onze aura;
 • Heelheid in onze binnenwereld;
 • Verbondenheid van lichaam, aura en Het Universele Licht.

Op deze wijze worden we “EEN”
Stil en leeg
Er is eenheid
Met alles en iedereen
We komen thuis
bij onszelf en onze Bron

Het is raadzaam iets warms mee te nemen om aan te trekken tijdens het luisteren naar de kristallen klankschalen.

Marian Cornelisse
Marian is Trauma therapeut, Lu Jong trainer en Reconnective Healer. In de zoektocht naar het grote geluk heeft de wijsheid van het lichaam, de emoties en spiritualiteit haar gefascineerd. Haar werkveld loopt van lichaamsgerichte traumatherapie naar de Reconnective Healing, waar voorbij woorden in  stilte wordt gewerkt. Zo werkt ze via verschillende bewustzijnslagen naar een Hoger Bewustzijn en een Groter Geluk. In de meditatie-avonden maakt ze gebruik van de Kristallen Klankschalen om de meditaties te verdiepen.

Website: www.praktijkmunera.nl

Mantra zingen

Mantra zingen
Thomas Kwakernaat en Sharonna van Waveren
mantra zingen
Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak of een lettergreep die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed. Hij wordt herhaald en is bedoeld als een continue recitatie (chant). De activiteit is voor een ieder toegankelijk, de Mantra’s bestaan uit korte simpele teksten, vaak uit het Sanskriet en meteen mee te zingen. Een ieder die al jarenlang Mantra’s zingt of zij die hier op een toegankelijke wijze kennis mee willen maken zijn van harte welkom. Mantra zingen heeft bij velen een positief effect op het geestelijk welzijn en schept een mooie groepsverbinding. Na de inleiding en uitleg doen we wat stem en klank oefeningen, daarna gaan we heerlijk zingen!!
mantra zingen
www.thomaskwakernaat.nl
www.yoga-massages.nl

Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak of een lettergreep die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed. Hij wordt herhaald en is bedoeld als een continue recitatie (chant). De activiteit is voor een ieder toegankelijk, de Mantra’s bestaan uit korte simpele teksten, vaak uit het Sanskriet en meteen mee te zingen. Een ieder die al jarenlang Mantra’s zingt of zij die hier op een toegankelijke wijze kennis mee willen maken zijn van harte welkom. Mantra zingen heeft bij velen een positief effect op het geestelijk welzijn en schept een mooie groepsverbinding. Na de inleiding en uitleg doen we wat stem en klank oefeningen, daarna gaan we heerlijk zingen!!

5Ritmes dans


Tineke de Wit

Een workshop 5Ritmes bestaat uit een “wave”, een bewegingsgolf waarin je de vijf ritmes achter elkaar op muziek danst. De ritmes zijn: Vloeiend, Staccato, Chaos, Lyrisch en als laatste Stilte. In de dans zoek je, experimenteer je met deze vijf verschillende manieren van bewegen. Je danst je eigen Vloeiend, Staccato, Chaos, Lyrisch en Stilte: zonder voorgeschreven pasjes, zonder voorgeschreven bewegingen. Je danst je eigen ritme op de muziek. Het is een ogenschijnlijk simpel en eenvoudig principe: met je lijf druk je deze vijf verschillende dansvormen, deze bewegingsvormen uit.

De vijf ritmes staan echter tegelijkertijd in verbinding met het hart, je ziel, het denken, je geest, je leven. Het is een zogenaamde “map”, een plattegrond, waarmee je in onderzoek kunt zijn over hoe je dingen aanpakt in je leven, hoe je dingen ervaart, hoe je dingen voelt. Welke ritme is comfortabel? Met welk ritme heb je moeite? Wat zijn je gedachten en je oordelen daarbij? Wat zegt het dansen van de ritmes over wat je op dit moment nodig hebt in je leven?

De Ritmes zijn een medicijn, werken helend, brengen je in contact met je ziel, laten je binnenste tot expressie en ontwikkeling komen. De 5Ritmes zijn een prachtige vorm om met bewustzijn en ontwikkeling bezig te zijn.

Tineke de Wit
“In deze workshop neem ik je op prachtige muziek mee in de 5Ritmes, een geweldige dans/bewegingsvorm die is ontwikkeld door de Amerikaanse Gabrielle Roth en die in de hele wereld weerklank heeft gevonden. Ik dans het al 20 jaar en ik blijf er geboeid door. Elk moment is anders, elke dans is anders, elke keer kan ik mezelf tot uitdrukking brengen en elke keer kan ik in dans spelen met emoties en dingen die ik mee heb gemaakt in mijn (dagelijks) leven. Het brengt me in contact met mijn levensvreugde, verlangens en  ja, ook simpelweg brengt het me in contact met mijn lijf.”

Tineke Is erkend 5Ritmes-docent en opgeleid in Amerika door The Moving Centre van Gabrielle Roth. Ze geeft in Haarlem op de donderdagavond de 5Ritmes en ad hoc door het land workshops 5Ritmes. Tevens behoort ze tot de groep 5Ritmes-docenten van Nederland die maandelijks in Utrecht de landelijke Sweat Your Prayers verzorgen.

www.spiritdance.nl

 

Het Orakel van de Gouden Godin

Het Orakel van de Gouden Godin
Patricia Mutsaerts
Het Orakel van de Gouden Godin
Duur sessie: 30 minuten.
Bijdrage: 17,50 euro
Het Orakel van de Gouden Godin
Het Orakel is vooral bedoeld om inzicht te geven in het ‘hier en nu’ . Tijdens een individuele sessie, kun je een krachtig en helder antwoord op je vragen verwachten, je krijgt inzicht in datgene wat je nodig hebt. Met zachtheid en passie kijken we naar je eigen mogelijkheden hierin.

Het Orakel van de Gouden Godin

Patricia is een levenskunstenaar vanuit verbondenheid met al wat is, samen met haar creativiteit brengt ze haar helende kwaliteit tot leven. Vanuit de intieme orakeltent neemt ze je mee in een authentieke sfeer. Alles is aanwezig het hoeft alleen maar in compassie zichtbaar te worden. Met een warm welkom word je uitgenodigd voor een sessie van 30 min.

www.patriciamutsaerts.wixsite.com/portfolio/goudengodin

 

Patronen schilderen op hout

Patronen schilderen op hout
Jeannette Kommer

Schilderen op hout… transparant, penselen, water, mallen, patronen, vorm en kleur. Als je denkt dat je alles al eens uitgeprobeerd hebt, dan geeft deze workshop een totaal nieuwe ervaring met materiaal, maar zeker ook met je eigen dénkpatronen.

‘Patronen schilderen op hout’ geeft schilderen een extra dimensie. Het is een uitstapje naar een natuurlijke weg die in eerste instantie makkelijk lijkt maar eenmaal daar, blijkt het voor velen een ware uitdaging te zijn! Laat je door jezelf verrassen, door de werking van het hout en de transparante, magische lagen!

Met behulp van mallen maak je jouw eigen ‘ontwerp’ op een houten paneel. Door diverse transparante lagen aan te brengen breng je diepgang en héél veel van jezelf in het werk. Hoewel het resultaat altijd goed is, is de weg er naar toe (het proces) veel krachtiger. Je leert met een paar spannende technieken te werken.

Omdat er zoveel keuzemogelijkheden zijn wordt in deze workshop het één en ander binnen een kader geplaatst zoals een ‘beperkt palet’ en het maken van een keuze uit drie of vier soorten vormen. Minder is in dit geval vaak beter. Zo haal je meer uit wat je leert en maak je een prachtig individueel werk.

Proces
Het proces is in feite het belangrijkste want in deze creatieve uiting kom je ook je eigen patronen tegen. Zoals: snel iets willen maken, het op je eigen manier te doen, ongeduldig worden of bang zijn dat je het niet kan etc. Mijn uitnodiging is deze gedachten waar te nemen en je kunt ze wat mij betreft ook uiten maar doe er niets mee.

De transparante lagen verf die sterk verdund zijn in water, gaan graag hun eigen gang. Dit kan een fascinerend schouwspel opleveren van kleuren die in elkaar overvloeien maar soms doet het niet altijd wat je wilt. Daarom is ook deze workshop een oefening in loslaten.

Herhaling van vormen
De herhaling van vormen maakt dat je met een zekere afstand naar je werk kunt kijken. Het wordt een spel van vorm en kleur en minder suggestief. Dat werkt luchtiger.

Jeannette Kommer
Geïnspireerd door de natuur en haar natuurlijke patronen, Art Deco en volkerenkunst (Aboriginals) heeft de in Australië geboren Jeannette Kommer haar weg gevonden in het schilderen. Haar werk gaat over de samenhang tussen alles wat leeft. Natuurlijke, wiskundige of menselijke patronen, allen spelen zij een bewuste en onbewuste rol in de schoonheid van het leven. Jeannette heeft haar atelier aan de Katendrechtse Lagedijk te Rotterdam. Haar opleidingen aan de kunstacademie heeft ze gevolgd in Kampen en Groningen. In 2000-2001 een Startstipendium Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst te Amsterdam.

Interview met Jeannette in het boek:
‘Bewustzijnskunstenaars’ deel II, uitgegeven door Idrie Zutphen van Simone Thomasse en Onno van Lith.

www.jeankom.com
www.behoudjecreativiteit.nl

Een houten paneel van ongeveer 30×30 cm, verf, penselen en mallen zijn aanwezig.

The Hangab Experience


Wouter Groen

Duur sessie: 1 uur
Bijdrage: 40 euro
Onder voorbehoud

Stel je even voor dat je ondersteboven hangt en jezelf in een omgekeerde wereld bevindt? Een ervaring die misschien wel teruggaat naar jouw kindertijd? Hoe is het om lichaam & geest even helemaal los te kunnen laten? Hoe is het om hierna weer terug te keren op de aarde? Dit en meer kan ervaren worden tijdens The Hangab Experience.

The Hangab Experience is een unieke transformatie-methode om fysieke, geestelijke of spirituele blokkades aan te gaan en te verwerken. Uniek aan deze behandeling is ondermeer dat iemand ondersteboven komt te hangen via een speciaal hiervoor ontwikkeld liftapparaat. Dit kan zowel buiten aan een boom als binnen aan een plafondhaak. Tijdens het hangen geef ik een behandeling die bestaat uit een combinatie van lichaamswerk, acupressuur en massage. ‘Loslaten in overgave’ luidt het motto voor de ontvanger. Voor een demonstratie –en testimonialclip, een artikel hierover in Paravisie (maart 2014) en meer info verwijs ik graag naar mijn website.

The Hangab Experience kan een helende werking hebben op verschillende niveau’s.
Fysiek: het brengt ontspanning voor de rug en de wervelkolom waardoor het voor mensen met bepaalde rugklachten een vermindering van pijn kan geven.
Geestelijk: het biedt de mogelijkheid om oude gedragspatronen, geestelijke wonden of gevolgen van trauma’s los te laten. Spiritueel: het kan mensen helpen het zogenaamde ‘still point’ te ervaren, bekend uit meditatietechnieken. Een diep ontspanningspunt waarbij het energiesysteem opnieuw wordt opgeladen.

Tevens blijkt uit testimonials van ontvangers dat het ondersteboven hangen een vitaliserend, bewustzijnsverruimend en centrerend effect kan hebben. Zowel de betekenis van de tarotkaart ‘De Gehangene’ als het verhaal van Odin uit de Noorse mythologie, die als offerritueel negen dagen ondersteboven aan de levensboom Yggdrasil hing op zoek naar kennis, verwijzen naar dit fenomeen.

Zoals de naam al zegt, ’The Hangab’ is in de eerste plaats ‘an experience’. Een ervaring die ook kan terugvoeren naar de kindertijd. Wanneer maakt een mens in zijn leven mee dat hij ondersteboven hangt? Of de mogelijkheid krijgt om de wereld met een nieuwe, onbevangen blik te ervaren? Om tenslotte op een of meerdere niveau’s herboren uit deze ervaring te komen?

Tijdens het Healing Festival geef ik aangepaste sessies van 1 uur (normale sessie is 2 uur) tegen een aantrekkelijk festivaltarief in een speciaal hiervoor ontwikkelde pyramidetent. De kosten bedragen 40 Euro per sessie. Wees welkom!

www.praktijkdehanden.nl

Soul Dance

souldance1
Katharina

Wil je graag van binnenuit dansen, je bewustzijn en lichaam bij elkaar brengen en diep bezield door het leven gaan? Soul Dance is een dansvorm waarbij je vrij, uitbundig, krachtig, speels, sensitief en energetisch, met focus en in contact, jouw hele pallet aan expressie en potentieel danst, om vandaar de verfijndere bewegingen van binnenuit te leren waarnemen en in beweging te brengen.

Hoe ziet een Soul Dance workshop er uit?
We starten met een warming up om ons lichaam en energie te laten stromen. Ik maak gebruik van verschillende muziek stijlen. Iedere workshop heeft een specifiek thema. Je danst op opdrachten rond het thema van de workshop, waarin jouw unieke expressie en spontane bewegingen alle ruimte krijgen. Na je eigen reis naar binnen om vanuit je unieke zielsenergie te dansen kom je weer zachtjes aan ‘terug’ om jouw potentieel te aarden in je eigen ritme en contact met mededansers.We sluiten af met de hele groep in een cirkel.

Wat kan Soul Dance voor je doen?
Creatief bewegen, het ontdekken van nieuwe bewegingen en meer contact met je ziel verruimen je geest, brengen je in je gronding, openen je hart en activeren je levensenergie.

Het effect
Je voelt je vitaal, vrij, licht in je lichaam, soepel, opgeladen en positief. Je krijgt een aantrekkelijke uitstraling met zielsprankjes in je ogen!

Ben je benieuwd geworden naar Soul Dance? Kom en dans mee!

www.soul-dance.nl

Gechannelde boodschappen & Healing


Rob Derksen
Gechannelde boodschappen & Healing
Duur sessie: 30 – 40 minuten
Bijdrage: € 25,- (mocht dit echt een probleem zijn, dan aangepast tarief na overleg vooraf)

Tijdens deze sessies mag ik als het ware even een kijkje nemen in jouw energieveld en word ik verbonden met jouw Hogere zelf en gidsen. Ook kan het zijn dat ik verbonden word met overleden personen die een boodschap voor je hebben die ten goede komen aan jouw persoonlijke proces en groei.

Ik maak contact met jouw ziel waardoor de boodschappen die er voor je komen jou dichter bij je volledige potentie zullen brengen. Je gaat meer ontdekken wie jij in wezen bent en waar je vermogens liggen.

Als je een duidelijke hulpvraag hebt, dan zul je inzichten krijgen in je blokkades, angsten en emoties, maar ook in de te nemen stappen. Het geeft je meer zicht waar je in het dagelijks leven ‘tegenaan loopt’ en waarom. Een hulpvraag kan te maken hebben met jouw persoonlijke groei en bewustwording, maar ook met vragen over relaties, kinderen, werk, verslavingen en/of psychische disbalansen.

Als je geen hulpvraag hebt dan komen er meer algemene boodschappen voor je, waar je zeker wat aan gaat hebben op jouw pad van bewustwording en persoonlijke groei.

Daar waar mogelijk breng ik met mijn handen een beweging van energie tot stand (via magnetiseren) die een transformerende, helende werking hebben op (energetische)blokkades die in jou vastzitten.

www.robderksen.nl
Mijn 2de boek ‘De Overwinning’: www.deoverwinning.eu

Thuiskomen in Bliss

Thuiskomen in Bliss
Tribal Dance Orchestra

Eindritueel
In verband met het 10 jarig bestaan van het festival, willen wij dit jaar iets speciaals doen op de zondagmiddag. In plaats van workshops zal er een groot ritueel zijn met alle deelnemers en vrijwilligers. Ceremonie meester Deep zal ons meenemen in een geleide meditatie, mantra’s, energietransmissie en dans om zo het weekend energetisch spetterend af te sluiten.

De band Tribal Dance Orchestra zal het geheel muzikaal omlijsten. Zij staan garant voor een swingend eind. Daarnaast komen 25 Deekshagevers een extra energie boost geven aan het geheel. Je mag in de hoge trilling die ontstaat alles laten gebeuren; van helen tot het leven vieren. De intentie van de ceremonie is dat we niet alleen tijdens het festival in een hoog energieveld mogen vertoeven, maar dat we deze energie ook mee huiswaarts nemen en het zo lang mogelijk bij ons kunnen dragen. Want thuis liggen natuurlijk de grootste uitdagingen van ons leven.

Over de band
Tribal Dance Orchestra is twee jaar geleden ontstaan. Na een lange muzikale weg ontdekte Ruben Tamis, de initiator van de band, hoe bijzonder het is te improviseren met muzikanten onder elkaar. Om vooral de wisselwerking te mogen ervaren tussen dansers en spelers. Magie! Dat is wat er dan ontstaat. Met diverse muzikanten geëxperimenteerd te hebben heeft het uiteindelijk geleid tot deze fantastische groep. Niet vanuit het hoofd maar vanuit je gevoel en hart creëren in het moment, verbonden met de dansers.

Henk van Gladbeek.
Armeense Duduk en diverse andere fluiten. Perzische snaarinstrumenten. Saxofoon en zang.

Geert sluijter.
Op Drums. Zijn spel is zeer divers.

Lucas  Meijers.
Gitarist en bassist. Maar ook diverse effecten zijn hem niet vreemd.

Sophie Terra.
Zang, keyboard en effecten. Vooral haar fantastische stem waar zij zoveel mee neerzet, qua sfeer.

Prosper Kasse.
Keyboard, gitaar, bass en zijn fantastische stem.

Ruben Tamis.
Slagwerk; conga’s , framedrum, spleetdrum, percussie.

De band is bekend van optredens tijdens diverse festivals o.a. Lowlands en Ecstatic Dance Utrecht en Amsterdam.

Lu Jong


Marian Cornelisse

LU JONG  – Tibetaanse Yoga oefeningen ter verhoging van gezondheid en geluk.

Op de zaterdag- en zondagochtend kun je met Lu Jong oefeningen je fysieke lichaam masseren en je subtiele kanalen openen. Hierdoor zul je met een gezond en gelukkig gevoel de dag starten.

Letterlijk betekent Lu – lichaam; Jong – transformatie. Het is dus een transformatie van lichaam en geest d.m.v. deze Tibetaanse genezingsyoga.

In de beweging werken we tegelijkertijd met het lichaam, de geest en energie. We brengen de vijf elementen (Ruimte, aarde, wind, vuur en water) en de lichaamsvochten in evenwicht. Dit zijn, volgens de Boeddhistische filosofie, de fundamenten van het fysiek lichaam.

Ook brengen we vorm, beweging en ademhaling bij elkaar in een mindfulness houding. Hierdoor komt het lichaam en de geest weer in harmonie en balans. De vorm en beweging zorgt voor het masseren van bepaalde punten van de kanalen, waardoor blokkades zich kunnen openen. De aandacht voor de ruggengraat is groot. De ruggengraat is namelijk het centrale kanaal van het lichaam en de geest. De oefeningen brengen ruimte aan rond de wervels, hetgeen een invloed heeft op ons gehele zijn.

Het gebruik van de adem en het bewustzijn ontwikkelt een innerlijke kracht. Hierdoor transformeren onze negatieve emoties en verhogen we de levens- en spirituele energie.

Leraar Tulku Lobsang
De bewegingen van Lu Jong vinden hun oorsprong in oude Tibetaanse teachings. Ze zijn ontstaan tijdens de retraites van Boeddhistische monniken in de bergen. Zij brachten daar maandenlang door zonder een arts te kunnen raadplegen. Deze oefeningen zorgde ervoor dat ze gezond bleven. Lama Tulku Lobsang Rinpoche introduceerde deze oefeningen in het Westen. Tulku Lobsang is nu 40 jaar oud. Hij is arts-astroloog. Al vanaf jonge leeftijd studeerde hij met vele meesters in Tibet. In alle overdrachtslijnen heeft hij deze helende bewegingen geleerd. Hij bracht ze samen tot 22 heldere, beknopte beoefeningen.

Lu Jong  is voor iedereen. Als docent Lu Jong doe ik deze helende oefeningen bijna elke ochtend. Ze vergroten mijn capaciteit van denken, voelen en doen.  Sinds een jaar zijn diverse kwaaltjes (rugpijn, gewrichtspijn, spierpijn, druk op het hart) verdwenen. Heerlijk!!

Marian Cornelisse
Marian is Trauma therapeut, Lu Jong trainer en Reconnective Healer. In de zoektocht naar het grote geluk heeft de wijsheid van het lichaam, de emoties en spiritualiteit haar gefascineerd. Haar werkveld gaat van lichaamsgerichte traumatherapie naar de Reconnective Healing, waar voorbij woorden in stilte wordt gewerkt. Zo werkt ze via verschillende bewustzijnslagen naar een Hoger Bewustzijn en een Groter Geluk. Bij Tulku Lobsang heeft ze de verdiepende Mindfulness-, Compassie-, Tummo, Boeddhistische psychologie en Tsa-Lung training gedaan.

www.praktijkmunera.nl

World Beetz

world beetz world beetz world beetz
Sebastian Skeet Mc Leed, Thomas Kwakernaat, Peter Gouw
World Beetz
Het trio is ontstaan vanuit een spontane combinatie waarin voornamelijk vanuit improvisatie met een groot scala aan instrumenten zeer aangename ‘wereld’ muziek wordt gecreëerd. Ze zijn allen gedreven, professionele en bevlogen musici.

Zaterdagavond tijdens het diner zal World Beetz optreden. Bij mooi weer buiten voor de Piramide.

Peter Gouw: Native Flutes, dwarsfluit, steeldrum, percussie, zang

Sebastian Skeete Mc Leed: Divers Percussie, Pandeiro, eigenzinnig instrumenten ontwerper

Thomas Kwakernaat: Contrabas, Hang, zang

www.thomaskwakernaat.nl

YogaDanza

YogaDanza
Donalda Hup

YogaDanza is een combinatie van ritmische en vloeiende bewegingen, een integratie van yoga en dans. Het doel is verbinding tussen lichaam en geest om plezier, vitaliteit en ontspanning te ervaren. Muziek is een belangrijk onderdeel in de Yogadanza, muziek heeft een directe invloed op ons systeem zonder tussenkomst van ons denken. Door de muziek en de beweging in het moment te ervaren ontstaat een directe verbinding met het hart. Hierdoor gaan hart kwaliteiten als compassie, mededogen, eigenwaarde en liefde weer volop stromen.

YogaDanza laat je thuiskomen bij jezelf, je eigen unieke ademritme, rust en jouw kracht. Ben je klaar om te stralen van binnenuit?

Zet je voeten op de grond, voel het bloed door je aderen stromen en adem eens diep in en uit.

Mijn passie en enthousiasme voor Yoga heeft zich in de loop van de jaren verdiept tot een manier van leven. Naast yogadocent ben ik sinds 1996 werkzaam als hulpverlener in verschillende functies binnen de Geestelijk Gezondheidszorg. Vanuit mijn ruime werkervaring en diverse opleidingen heb ik mij vooral ontwikkeld op het gebied van training, coaching en begeleiding vanuit de oplossingsgerichte therapie. Uitgangspunt hierbij is dat de kracht en de oplossingen in de mens zelf aanwezig zijn.
De ervaring heeft mij geleerd dat de verbinding tussen lichaam en geest onlosmakelijk is. Na de zwangerschap en bevalling van mijn zoontje kreeg ik last van depressieve klachten en slaapproblemen. Vanuit mijn achtergrond kende ik de methodes en technieken die ik zou kunnen toepassen. Echter bleken deze onvoldoende te werken. Door wekelijks naar mijn yogales te gaan, mijn lijf in beweging te zetten en de stilte te ervaren ontstond er ontspanning,balans en herstel. Niet alleen woorden maar juist de ingang van het lichaam biedt mogelijkheden voor groei, bewustzijn, welbevinden en kracht. Yoga is hiertoe een prachtig middel.

Tot Dans.

www.donaldahup.nl
www.yogacentrumkampen.nl

Healing sessies

Healing sessies
Ingrid Kanters

Kosten: 20 euro
Duur: 30 minuten

Via handoplegging kijkt Ingrid naar jouw energie en geeft ze impulsen aan jouw lichaam en geest om tot genezing en inzicht te komen. De kosmische energieën stromen binnen, waardoor blokkades los kunnen komen en inzichten kunnen worden geopenbaard. Dit stelt je lichamelijk, emotioneel en geestelijk in staat te genezen; fysieke aandoeningen, depressie, hoog gevoeligheid en disbalans, levensvraagstukken, spirituele ontwikkeling.

Via helderzien en -horen is Ingrid in staat jou inzicht te geven in je levenspad, waar je aan kunt werken, welke blokkades jij geestelijk of lichamelijk hebt en waar je krachten liggen. Na dit half uur hoopt ze jou direct richting te geven aan een concrete verandering in je leven, gesteund door een spirituele energie, die kracht, liefde en wijsheid in je leven brengt.

Ingrid heeft sinds 2004 een spirituele energie-praktijk voor alternatieve genezing. Op haar 28ste raakte ze serieus geïnteresseerd in meditatie, zelfontwikkeling en verlichting. Haar meditaties brachten haar in diepe staten van ‘weten’ en ‘zijn’ en ze leerde zich te laten leiden door intuïtieve boodschappen en oefeningen van haar spirituele begeleiders.

Ze heeft inwijdingen gehad in Reiki 3de graad, Master Teacher of The Magnified Healing Energy en Universal Light Energy 2 (Sunlevel). Daarnaast heeft ze een Medische Basiskennis opleiding en is ze Complementair Therapeut.

www.praktijkzon.org

logo praktijk zon

Wereldmuziek – Lunch concert

Wereldmuziek
Andrea Hauser en Martijn Nanninga
Wereldmuziek
Andrea Hauser en Martijn Nanninga zullen tijdens de zaterdagmiddag lunch optreden met een breed repertoire van spirituele liederen en volksmuziek uit verschillende delen van de wereld. De prachtige stem van Andrea, de subtiele gitaarklanken van Martijn, de pakkende muziek op accordeon en viool: er is veel om van te genieten. Soms zacht en meditatief, dan weer energiek en swingend. De liederen geven uiting aan de universele zoektocht van de mens naar zin en zingeving, naar verbondenheid en liefde. Of het nu gaat om een Roma-lied, een Zweedse melodie, een Indiase mantra of een ritmelied uit Afrika, allemaal willen ze de mens verbinden, met zichzelf, de anderen en met het grotere geheel.

Andrea en Martijn treden op en geven workshops in allerlei muzikale samenstellingen en stijlen. Inspiratiebronnen zijn onder andere de mantra’s, Sufi- en Indianenliederen. Maar ook spelen ze graag repertoire uit de Argentijnse tango, Balkan en Klezmer, en Ierse volksmuziek. De optredens zijn deels geimproviseerd, gebaseerd op een diep onderling vertrouwen en een samenwerking van vele jaren.

Vorig jaar richtten zij het “Trio con Ganas” op waarmee zij Argentijnse tango spelen tijdens dansavonden. Met enkele muzikale vrienden maakten ze twee jaar geleden hun CD “Canta”.

www.meezingnacht.nl
www.heerlijkzingen.nl
www.singingfactory.com

Ontdek de goeroe in jezelf


Marja Ruijterman

Ontdek de goeroe in jezelf en ga eens op de goeroestoel zitten. Voel wat er gebeurt als je alle overlevingsstrategieën en belemmeringen ter plekke los laat: wat blijft er dan over? We zoeken het vaak verder dan nodig is. Alles zit al in ons zelf.

Je leert dat je op ieder moment toegang hebt tot rust en overzicht over je leven en jezelf advies kunt geven.

“Tijdens deze verbluffende workshop laat Marja je plaatsnemen in de coach-stoel. Door een speciale adem-techniek en wat andere ingrediënten brengt ze je in verbinding met de wijsheid in jezelf.”
Tijn Touber

www.marjaruijterman.nl

Wild Soul 4 handen Kundalini Massage

Wild soul 4 handen kundalini massageWild soul 4 handen kundalini massage
Mark Naaborgh en Janine Vermeulen
Wild Soul 4 handen Kundalini Massage
Massage is de kunst van het aanraken. Een tantra massage kan je helpen om bijvoorbeeld:

 • Je innerlijke sensuele energie te onderzoeken en bewuster te worden
 • Je blokkades op seksueel gebied te onderzoeken en meer los te laten
 • Te leren hoe je je seksuele energie kunt transformeren, meer sturen en inzetten voor jouw en elkaars heling en vitaliteit.

In deze liefdevolle en energetische tantra massage workshop nemen we je mee via een zintuigenreis naar een vier-handen kundalini massage. In dit verwenarrangement ben jij degene die onderzoekt en zijn de anderen jouw helende engelen. Jij begrenst en nodigt uit…en met adem, afstemming en massage bouwen we met elkaar krachtige, sensuele, liefdevolle kundalini energie op, waarin jij de mooiste, goddelijke, sensuele versie van jezelf mag ervaren. Het programma wordt ter plekke afgestemd op de flow van de groep en de energie van de avond.

De workshop is geschikt voor beginners en gevorderden, stellen en alleen-gangers, mensen van 18-81 jaar met een bewuste, open, liefdevolle houding ten opzichte van zichzelf en anderen.

De workshop wordt begeleid door Mark Naaborgh en Janine Vermeulen. Twee ervaren docenten/masseurs/coaches en een stel. Al ruim vier jaar geven zij samen tantra workshops en sessies in Rotterdam en Amsterdam. Sinds dit voorjaar hebben zij een eigen studio in Amsterdam.

www.wildeziel.nl

Healingharp meditatie ligconcert

Healingharp meditatie ligconcert
Leona Leppers

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Ik ben Leona Leppers, moeder van 2 godenzonen, kunsttherapeut en intuïtief harpist. Woon op een heerlijke plek in Friesland waar mijn creativiteit zich helemaal kan ontplooien.

De harp is 7 jaar geleden op mijn pad gekomen en riep mij letterlijk…”bespeel me”! Dit gebeurde in het Lioba klooster in Egmond. Ik kwam de kapel binnen en zag de harp staan en voelde een intens verlangen om haar aan te raken…..

De non die daar bezig was met het vervangen van de kaarsen gaf mij toestemming om aan de snaren te komen. Ik was opslag verliefd op de harp♡

Ik had haar nodig, na een zware periode van behandelingen tegen borstkanker. Mijn lichaam en geest waren in shock en hadden heling nodig.

Dit is mijn heling geworden door haar te gaan bespelen. Mijn ziel en lichaam zijn in ontspanning geraakt. Zo voelde ik al snel dat ik deze gave niet alleen voor mezelf mocht ervaren maar ook om het te delen en anderen ermee mag helpen dat te geven wat ze nodig hebben. Diepe stilte door de liefde van de klank van de snaren….

Wees welkom om je onder te dompelen in dit helende en ontspannende harpconcert.

Op intuïtieve wijze geef ik een zielsconcert. De klank van de harp opent je ziel en koestert haar. Daar waar diepe stilte komt, ervaar je heling en lichamelijke ontspanning.

Ook neem ik jouw persoonlijke intenties mee in mijn harpspel. Dit doe ik door aan het begin van het ligconcert je een kaartje te geven waar je je intentie/verlangen op kan schrijven.

www.healingharp.nl 

Shakti Dance

Shakti Dance
Teresa Brefeld

Shakti Dance is een energetische dansvorm ontwikkeld door Sara Avtar Olivier, gebaseerd op kundalini yoga. Shakti Dance verbindt de creativiteit en vrijheid van de dans met de bewuste aandacht van yoga. De bewegingen werken zacht maar doelgericht op het stimuleren en uitbalanceren van de energiekanalen en chakra’s in ons lijf. We ruimen de energetische blokkades in ons lijf op en laten de energie stromen, om onze creatieve energie, onze scheppingskracht, te voelen en te ervaren. Resultaat? Je voelt je vrij, je lijf tintelt, je ogen stralen, je geest is helder en alert, je bewustzijn ruim en vrij. Heerlijk!

De workshop is opgebouwd uit stretches, dynamische houdingen en bewegingen, vrije dans, een gezamenlijke eenvoudige choreografie om de vrijgekomen energie weer te bundelen en verzamelen, mantra’s met bewegingen en een meditatie. Het betekent kortom: met aandacht stretchen, bewegen, dansen, ademen, chanten en ontspannen!

De workshop wordt gegeven door Teresa Brefeld, gecertificeerd Kundalini yoga en Shakti Dance docente. Teresa danst bijna haar hele leven al; de helende combinatie van yoga, adem en dans maakt haar leven compleet.

www.nemas-te.com

Avontuurlijke muziekreis

Avontuurlijke muziekreis
DJ Cem
Avontuurlijke muziek reis
DJ Cem is de artiestennaam van Tineke de Wit. Swingende wereldmuziek is haar specialisme, waarbij ze put uit oa African, Arabic, Latin, Jazz, Balkan, Fusion, Irish. Haar verrassende muziekkeuze kenmerkt zich door het ritmische en het melodische. Pittige Afrikaanse houseversies wisselt ze bv af met de lichte toets van een melodische Franse chanson. Ze bouwt de set zorgvuldig op, waarbij de muzieknummers mooi in elkaar overlopen. Ze stemt de dansavond af op het publiek en tegelijkertijd neemt ze de dansers mee op haar avontuurlijke muziekreis.

Ze noemt zich wel “makelaar in hartstocht”: met muziek zet ze een warme sfeer neer waarop het heerlijk dansen is, waarop het heerlijk is om verliefd te worden op het leven, op andere dansers, op jezelf.

Zij organiseert samen met DJ Skywalker (Ed Galjaard) elke 4de zaterdagavond van de maand de Spirit Dance Party in het Haarlemse Seinwezen. Daarnaast treedt ze ad hoc op in de Randstad bij oa Biodanza Fabriek in Zaandam en Swingparty Alkmaar en op uitnodiging bij particuliere (bedrijfs-)feesten.

www.spiritdance.nl

Omgaan met emoties

omgaan met emoties
Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Veel mensen worstelen met hun emoties: boosheid, angst en jaloezie. Deze emoties verstoren hun eigen leven, hun relaties en de contacten met collega’s. We hebben een training ontwikkeld om anders om te leren gaan met emoties. Dan wordt het mogelijk om te leven als een liefdevoller mens, wat jezelf gelukkiger maakt en waar je omgeving blij mee zal zijn.

Bij een emotie is de lading groter dan de situatie rechtvaardigt. Een emotie wordt gekleurd door oude pijn en overtuigingen. We hebben een aantal oefeningen ontwikkeld waarin je kunt leren die lading zelf te dragen, een emotie te doorvoelen, en vervolgens ontdekken wat jou daarin raakt. Dan leef je de emotie niet meer uit, maar breng je je gevoel in contact.

Als je vandaag geïrriteerd bent, en je besluit om dat niet meer te willen zijn, gaat het niet lukken om morgen niet meer geïrriteerd te zijn. Zo makkelijk is gedragsverandering niet, en dat besef helpt je om mild te zijn voor jezelf en begrip te hebben voor de ander. Maar daar stopt het niet, want gedragsverandering is wel mogelijk. Je kunt jezelf oefenen vanuit een heldere intentie.

Als wij het leerproces rond emoties kort willen samenvatten, kun je je een emotie voorstellen als een heftige beweging waardoor je met woorden of gebaren de ander wegduwt en je het contact verstoord. Een gevoel is de liefde en zachtheid in jezelf wat de ander uitnodigt tot contact. Jij kunt ook leren om in contact zijn met jezelf en de ander. Onze visie op emoties is gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten over het functioneren van ons bewustzijn en het Tibetaans boeddhisme. Het is ook gebaseerd op ons eigen leven, onze eigen leerprocessen in het omgaan met emoties.

De workshop is open voor iedereen, singles en stellen.

Jan den Boer (1960) studeerde bouwkunde en filosofie en deed een driejarige opleiding in Postural Integration therapie. Hij volgde vele trainingen in Tantra en Boeddhisme. Jan werkt als een Tantra trainer en therapeut, als projectmanager en als schrijver. Hij geeft Tantra trainingen sinds 1994. Sinds 2004 organiseert hij elk jaar een eendaags Tantra Festival. Jan schreef verschillende boeken en vele artikelen over Tantra. Hij deelt zijn rijke ervaring in een Tantra training met een doordacht programma, gebaseerd op een verscheidenheid van Tantrische tradities, het Boeddhisme en de wetenschap.

Caroline van Wijngaarden (1963) deed MBO en HBO Maatschappelijk Werk en Post Graduate Rationeel Emotieve Therapie (RET). Ze volgde een aantal opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en Tantra. Voor Caroline is Tantra een manier van leven, in haar liefdesrelatie met Jan en het dagelijks leven. “Tantra is voor mij een onderzoek naar het verlangen. Door te mediteren op het verlangen kun je hier steeds vrijer in bewegen, en leren leven vanuit liefdevolle vriendelijkheid.”

www.tantratraining.nl

Helend tekenen: mandala met stromingsbeelden


Jacky Peeters

Iedereen kan het onbewuste laten spreken via een tekening of schilderij; via kleuren, stippen, lijnen, vormen en beelden.

Helend tekenen is tekenend je onbewuste aan het woord laten. Je streeft er niet naar iets moois te maken, maar bent wel met heel je aandacht bij het tekenen. Dit brengt je in de stroom van het huidige moment. Je probeert je over te geven aan wat je handen willen tekenen, de kleuren waarnaar je verlangt, de beelden of symbolen die in je opkomen.

Ook wanneer er weerstand is tegen het onderwerp of tegen het werk wat je gemaakt hebt, gebruik je dit om te kijken wat het je wil vertellen. Een tekening is niet mooi, lelijk, goed of slecht, maar steeds een spiegel voor jezelf. Aan het eind van de workshop bekijken we met elkaar de gemaakte werken vanuit dit perspectief: wat heb je gemaakt, wat voel je, welke energie straalt de tekening uit?

Tijdens deze workshop maak je een mandala met stromingsbeelden. Deze  ontstaan uit herhalende lijnen of golven, maar ook spiralen zijn er een voorbeeld van. De natuur vormt een mooie inspiratiebron voor stromingsbeelden, bijvoorbeeld lijnenstructuren op zand, schelpen, stenen, bomen, planten, water, strepenpatronen op huid en diervachten.

Het tekenen van stromingsbeelden werkt bevrijdend en geeft vertrouwen, het helpt je mee te stromen met de levensenergie. Het beeld ontstaat door herhaling, je volgt en steunt op wat er al is. Het is tekenen zoals het zingen van een mantra; meditatief om te doen en brengt je in een  flow, in het huidige moment.

Je tekent ze met zwarte pen en kleurt de mandala daarna in met kleurpotlood. Een middag genieten dus van lijnenspel en kleur binnen de veilige cirkel van de mandala.

Van oorsprong gezondheidswetenschapper stuurde het leven mij de kant op van creativiteit, spiritualiteit en bewustwording. Mijn stem leidt me de weg op het spirituele pad. Het is een prachtig en bevrijdend avontuur dat me in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling veel groei en heling heeft gebracht.
Ik word gedreven door het verlangen settings te creëren waarin mensen zichzelf kunnen laten zien en horen zoals ze werkelijk zijn; waar de liefde kan stromen.
Jarenlang volgde ik sessies en workshops bij Jan Kortie, waarna het vanzelfsprekend was om de opleiding tot stembevrijder bij hem te volgen (2006-2008). Ik begeleid volwassenen en kinderen sinds 2005, toen ik Atelier La Luna oprichtte met Helend Tekenen, na een opleiding bij de Kolam. (2003-2005)
Na een opleiding familie- en organisatieopstellingen bij Coach-inn integreerde ik ook elementen van systemisch werk in mijn begeleiding. Tussen 2010 en 2014 volgde ik de intensieve internationale Soul Voice®opleiding. Sinds 2 jaar begeef ik mij op het (kashmirische) tantrapad bij Abhika. Een rijke ontdekkingsreis op het gebied van verlangen, aanraking en intimiteit. Mijn  activiteiten geef ik vorm met liefde en passie en in een veilige bedding

www.atelierlaluna.nl

Holistisch Buikdansen


Merel Eline Groen

Op een vrouwelijke en speelse manier maken we contact met ons lichaam en met moeder aarde. Hiervoor maak ik gebruik van gerichte oefeningen, dansmeditaties en bewegingskwaliteiten. We gaan dansen met zachte, ronde, vrouwelijke bewegingen en met aardse, krachtige, staccato bewegingen. Met liefdevolle aandacht dansen we vanuit onze goddelijke tempel, de baarmoeder en het bekken, in verbinding met ons hart.

Deze workshop is een mooie laagdrempelige wijze om je onder te dompelen en over te geven aan je vrouwelijke schoonheid en kracht. Zij nodigt je uit je vrouwelijke essentie binnen te gaan. Je sensualiteit te her-ontdekken, je hart te openen en liefde uit te stralen.

Wil je je meer verbinden met je vrouwelijke oerkracht? Je levendiger voelen en op een ontspannen, sensuele en speelse manier genieten van je dans? Holistisch buikdansen houdt in dat je levensvreugde en seksuele levensenergie vrij door je heen stroomt en soepel, levendig en extatisch in het leven doet staan.

Voel je vrij om je sensualiteit te leven

Merel Eline Groen
Het onderwerp vrouwelijkheid en sensualiteit heeft me altijd al geïntrigeerd en nieuwsgierig gemaakt. Daardoor ontdekte ik ook de vrouwelijke Tao, de Godinnenleer en de onmiskenbare raakvlakken met de buikdans.

Naast de Oriëntaalse dans ben ik emotioneel lichaamswerk gaan doen, in het Osho meditatie centrum Wajid en op Venwoude. Van huis uit ben ik Sociaal Kunstzinnige Therapeute. Hierbij werk ik met vorm en gebaar kwaliteiten vanuit het antroposofisch mensbeeld. Met deze ingrediënten heb ik een unieke dans en bewegingsvorm gemaakt, genaamd “holistisch buikdansen.”

Holistisch buikdansen maakt dat je weer meer gaat leven vanuit de liefde van je baarmoeder, bekken en je hart. Deze vorm van dansen is plezierig,  heerlijk en vrouwelijk. Zij kan je helpen je creativiteit, innerlijke wijsheid en kracht te herontdekken en te verdiepen, de levenskwaliteit te verhogen en een meer vervuld leven te leiden. Het gaat hier om een oneindig fundament aan vrouwelijkheid en is alom de basis van de buikdans. Het is mijn drijfveer om deze innerlijke rijkdom in contact te brengen met andere vrouwen.

www.holistischbuikdansen.nl

Despacho offeringsritueel

Despacho offeringsritueel
Lisa Spruit

Een despacho is een eeuwenoud Inca offferingsritueel om je wensen te helpen vervullen. De Incas leven volgens het principe van geven en nemen. Als je iets offert, kun je daarvoor iets terug vragen.

In deze workshop leer je hoe je zo’n Inca offering maakt. De despacho wordt altijd geofferd in vuur of water. Wij gaan deze offering samen doen in het kampvuur dat altijd op het Healingfestival brandt.

Omdat de aandacht die je aan de despacho besteedt ook bijdraagt aan de energie die je jouw wens meegeeft, gaan we er samen iets moois van maken. Je kunt in de despacho ook iets kleins doen dat voor jouw gevoel je wens representeert. Daarvoor kun je iets meenemen van huis als je wilt. Je kunt ook in de workshop iets maken.

De Incas offeren in hun despacho ook altijd 36 bladeren van de Coca plant, omdat deze door hun als heilige plant wordt beschouwd. In Nederland zijn de laurierbladeren vergelijkbaar met de cocabladeren. De bladeren voor jouw despacho moet je zelf meenemen. Je kunt gedroogde bladeren kopen of ze zelf plukken en drogen. Wij brengen de overige benodigdheden voor de despacho mee.

Dus als je nog eens wens hebt, die je kracht mee wil geven, dan zie ik je graag komen in de workshop.

www.lisaspruit.nl

Ayurvedische voeding

Ayurvedische voeding
Carolien Roovers
Ayurvedische voeding
Gezondheid, individualiteit en onsterfelijkheid.
De Indiase Rishi’s (zieners) legden hun inzichten t.a.v. onsterfelijkheid vast in hun lofzangen die zijn verzameld in de Veda’s. Deze zijn het fundament van de Indiase cultuur: onsterfelijkheid is ieders geboorterecht. Ayurveda, ofwel ‘kennis van het leven’, is gebaseerd op deze oude wijsheid. Maar ze is van alle tijden en dus ook nu nog van grote betekenis.

Zonder medicijnen kan een ziekte verdwijnen als je je houdt aan de juiste voeding. Neem je diverse medicijnen en je negeert de regels van de voeding dan zal de ziekte niet verdwijnen. Voor het behoud van je gezondheid is het lichaam natuurlijk belangrijk, maar ook je gedachten, emoties en leefwijze.

In deze interactieve lezing gaan we op verrassende wijze de basis van de ayurvedische voeding zelf ervaren.

Over Carolien
Vanaf jonge leeftijd was voeding voor haar sterk verbonden met ethiek: zonder een gezonde wereld om haar heen ervoer zij het leven als incompleet. In de ayurveda vond zij alle antwoorden op gezondheid, geluk en welzijn. Carolien werkt als gecertificeerd therapeut in haar praktijk met ayurvedische massages, leefstijl- en voedingstherapie.

www.praktijkamchi.nl

PSYCH-K: Ontdek je onderbewuste vermogen

Else Diependaal en Ida Kuyk
PSYCH-K: Ontdek je onderbewuste vermogen
Verlang je naar minder stress en negatieve gedachten? Ben je op zoek naar meer innerlijke rust, vertrouwen en regie over je leven? PSYCH-K is een vriendelijke en effectieve methode om dit te bereiken.
PSYCH-K: Ontdek je onderbewuste vermogen
Maak kennis met deze methode en ontdek het vermogen van je onderbewuste geest. Ons onderbewustzijn bepaalt maar liefst 95% van ons gedrag. Door hiermee direct contact te maken en mee samen te werken is het mogelijk stress, gedachten en emoties snel en efficiënt te transformeren. In de workshop kan je o.a. de ‘hele breinhouding’ aanleren, die direct is in te zetten in geval van stress, heftige emoties en concentratieproblemen.
Heb je grip op je onderbewuste geest dan heb je grip op je reacties, je gedrag en meer.

PSYCH-K is een uniek proces, ontstaan uit jaren van hersenonderzoek en honderden sessies met individuen en groepen. Na deze workshop heb je meer inzicht in de werking van je eigen overtuigingen en je brein (mind) en weet je hoe je dit direct zelf kan beïnvloeden.

Ida Kuyk
Droomversneller, Advanced PSYCH-K® Facilitator en NAC Life Coach. Ida: “In mijn leven heb ik een aantal dromen waargemaakt en ervaren hoe fantastisch dat is. Dromen waarmaken betekent niet dat je de gemakkelijkste weg kiest, maar wel de meest waardevolle. Ik ken heel goed de obstakels die je dan tegenkomt. Zowel externe als interne obstakels, zoals belemmerende gedachten en stress. Die geven veel innerlijke strijd en kosten veel energie. Door deze met PSYCH-K® te transformeren ontstaat er van binnenuit weer innerlijke rust en vertrouwen en kan je weer met energie op weg om jouw doel te bereiken.”
www.droomversneller.nl

Else Diependaal
Advanced en Health & Welness PSYCH-K® Facilitator en Psychosociaal Counselor. Else: “Ik word blij als ik anderen kan ondersteunen bij het zich prettig voelen en bij het verwezenlijken van hun doelen. Vanuit mijn eigen ontwikkelingsproces heb ik een grote interesse in hoe gedragspatronen en (emotionele) reacties ontstaan en hoe je de pijnlijke en belemmerende stukken kunt transformeren. In PSYCH-K® heb ik een geweldig effectief instrument gevonden. Graag help ik ook jou om wat je belemmert of stress geeft op te lossen, zodat je in contact komt met je innerlijke kracht en je het leven kunt creëren dat jij wilt.”
www.elsediependaal.nl

Meditatief ademwerk


Heleen Hulscher
Meditatief ademwerk
Meer levensenergie en rust ervaren. Ademen en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je meer ademt betekent dit dat je meer levensenergie krijgt en dit ook kan voelen stromen. Je ademhaling laat je perfect voelen waar er in het lichaam spanningen zitten. De techniek van de Intensief verbonden ademhaling geeft je de mogelijkheid om de momenten te voelen waar je levensenergie is gaan stagneren. Door intensief te ademen geeft het lichaam de informatie vrij over de blokkade. Door hier tijdens de meditatie je volledige aandacht naar te brengen, is het mogelijk om te ontspannen in alles wat er in je binnenwereld voorbij komt zodat er ruimte en heling ontstaat.

De ademsessie wordt vooraf gegaan door lichaamswerk. Hierdoor kan het lichaam zich openen voor het ademproces. We werken met het hartgebied zodat het hart zich weer mag openen en de liefdevolle energie mag gaan stromen. De ademsessie wordt begeleid door evocatieve muziek, muziek die het hart opent en je meeneemt naar de ruimte van liefdevolle heling.

In mijn trainingen en individuele contacten staat centraal dat je nergens anders hoeft te zijn dan waar je nu bent of staat in je ontwikkeling en je leven. Ik nodig je uit om dit met al je aandacht onder ogen te zien, te (gaan) accepteren en hierin te ontspannen zonder oordeel.

www.lichaamsbewustcoachen.nl

De ademsessie wordt vooraf gegaan door lichaamswerk. Hierdoor kan het lichaam zich openen voor het ademproces. We werken met het hartgebied zodat het hart zich weer mag openen en de liefdevolle energie mag gaan stromen.

De ademsessie wordt begeleid door evocatiemuziek, muziek die het hart opent. Muziek neemt je mee naar de ruimte van liefdevolle heling.

Healing vanuit Ontwaakt Bewustzijn


Wilmar Vaartjes

Duur: sessie 15-20 minuten
Prijs: 10 euro

Wilmar vaartjes (1968) is healer, coach en begeleider van ontwakingsprocessen.
Tijdens zijn healingwerk worden emotionele patronen tot op zeer diep nivo getransformeerd. Er wordt gewerkt vanuit ontwaakt bewustzijn. Dit werd mogelijk door een intensief (doorgaand) proces van innerlijke ontwaking.

Wat versta ik hier onder ‘werken vanuit ontwaakt bewustzijn’? Vanuit mijn eigen proces kan ik zeggen dat er bij het eerste ontwaken een verandering plaats vond omtrent het weten rond mijzelf. Er kwam ‘iets nieuws’ in mijn bewustzijn dat zich op geen enkele manier liet vangen. Het was zo anders en tegelijkertijd zo bekend. Dit nieuwe bewustzijn voelde als een soort stevige rotsbodem onder mijn voeten. Het voelde als echt echt: het gaf moed om alles waarmee ik mij voorheen identificeerde stap voor stap los te laten en op te lossen. Zo kwam er meer ruimte vrij voor dit nieuwe bewustzijn. ‘Werken vanuit ontwaakt bewustzijn’ betekent voor mij als healer een diep verzinken in dit nieuwe bewustzijn met als intentie de ander te helpen. Deze manier van werken heeft een zeer sterke manifestatiekracht: het effect is vrijwel direct te voelen.’’

In het kort vallen er vier fasen te onderscheiden in het healingproces:
1.Het tot rust brengen van (sterke) emotionele patronen zodat er weer meer innerlijke rust en balans ervaren kan worden.
2. Het tot in de diepste kern oplossen van de emotionele patronen.
3. Het oplossen van de identificatie met de persoonlijkheidsstukken die ermee samenhangen.
4. Het oplossen van persoonljkheidsstukken.

Vooral de laatste twee fasen geven een grote verdieping in de wijze waarop ‘het leven’ ervaren wordt.

Astma
De basis van de werkwijze werd gelegd door mijn vastberadenheid om bij mijzelf diepgewortelde thema’s op te lossen. Ik had ernstige astma die op bepaalde momenten zo hevig was dat ik hiervoor een aantal maal in het ziekenhuis heb gelegen. Voor mij was het altijd duidelijk dat de astma werd versterkt door diepgewortelde emoties, voornamelijk angst. Het ontwakingsproces maakte het mogelijk de angsgevoelens volledig te kunnen voelen zonder een astma-aanval te krijgen. Het proces dat ik ben ingegaan heeft de positie van waaruit ik het leven leef volledig veranderd. De bronnen die de astma veroorzaakten zijn tot op diep niveau getransformeerd en sindsdien heb ik geen astmaklachten meer ondervonden. Dit is nu al weer 10 jaar geleden.

Behandelingen
Tijdens het Healing Festival zal ik korte individuele behandelingen geven. Ook begeleid ik een groepsmeditatie vanuit ontwaakt bewustzijn.

www.lavahealing.nl

Contact met je engel

Contact met je engel
Annecha Haans
Contact met je persoonlijke engel
De ontmoeting met je persoonlijke engel is als het weerzien van een oude vriend. In jaren niet gezien, maar zo vertrouwd. Je engel is je raadgever, maatje en leraar. Het contact geeft je de mogelijkheid om spiritueel te groeien en brengt je dichter bij je bestemming. In de workshop leer je hoe je het energiesysteem kunt reinigen en beschermen. Via meditaties en oefeningen word je voorbereid op een zo helder mogelijk contact met je engel. Ook maak je kennis met aartsengelen die je ondersteunen op je levenspad. In een geleide reis ontvang je engelenhealing en wordt het licht van je ware zelf geactiveerd.
contact met je persoonlijke engel
Ik ben healer, spiritueel coach en docent Universal White Time Healing. In de workshops maak ik gebruik van White Time Healing en Board of Knowledge. Daardoor worden spirituele blokkades en trauma-energie verwijderd en kun je verder groeien in de richting die bij jou past.

www.heartlighthealing.nl

Divine Moments of Truth

Divine Moments of Truth
Sam Love
Divine Moments of Truth
Op het buiten podium vrijdagmiddag geeft Sam Love een meditatief klankconcert met ambient geluiden en dans muziek in de vorm van Afrobeats, Nu Cumbia en Indigenous Beats.

Sam Love is sounddesigner en traditioneel heler. Als uitvoerend muzikant werkt Sam met traditionele invloeden uit Inheemse culturen. Daarnaast gebruikt hij de elektronische geluiden om een ambient sfeer te creëren.

Zijn grootvader was muzikant en traditioneel heler (Medicijn man) waarbij hij gebruik maakte van inheemse planten en geneeskunde. Sam treedt in de voetsporen van zijn grootvader en is op zijn eigen manier aan de slag gegaan.
Divine Moments of Truth
Muziek van Sam kun je beluisteren op  Sound Cloud

ClownSpirit: speel je vrij


Kirsten Lüpke

De clown nodigt je uit om:
– klaarwakker en levendig te zijn
– Ja te zeggen tegen alles wat is
– voelend (of vanuit gewaarzijn) aanwezig te zijn
–  expressie te geven aan wat in je leeft
– je hart steeds meer te openen en je te verbinden
– met net zoveel plezier te falen als te schitteren
– plezier te hebben en te spelen met alles wat is

De grootste krachten van de clown zijn zijn ZIJNS-kwaliteiten. Hij is helemaal aanwezig in het moment, open en vol overgave, speels, puur, kwetsbaar en uitermate contactvol. Daarmee is hij in staat mensen uit hun hoofd en uit hun alledaagse sleur te trekken naar het enige dat reël is, het NU. En in dat NU kunnen mensen hun eigen essentie weer voelen en ook de essentiële verbondenheid met elkaar en met het leven zelf.
Omdat de clown zich steeds weer opnieuw verwondert over alle aspecten van het leven, is het NU voor de clown altijd een feest, vol avonturen en plezier. De clown is daarmee per definitie een levenskunstenaar en healer.

Je maakt op deze middag kennis met basisprincipes van Clownerie: open en kwetsbaar durven zijn, voelend aanwezig zijn, expressie geven aan je emoties, direct contact met publiek, fysiek spel. Ook technieken als uitvergroten en vertragen komen aan bod.

Kirsten Lüpke‘s (1963) grote passie is de transformerende kracht van spel. Sinds 20 jaar geeft ze met veel toewijding trainingen en coaching op het gebied van bewustwording, communicatie en zelfexpressie via spel. Haar grootste liefde ligt daarbij bij de clown. In 2003 richtte ze haar bedrijf ClownSpirit op. Kirsten geeft een tweejarige opleiding en daarnaast diverse korte trainingen. Vanuit ClownSpirit Productions maakt Kirsten ook clownesk-theatrale voorstellingen. Sinds begin 2015 heeft zij daarnaast Play to Be opgericht. Voor mensen die spelend wakker willen worden, maar zich niet tot de clown aangetrokken voelen.

www.clownspirit.nl
www.playtobe.nl

Tantra, het verlangen naar verbinding

Tantra
Caroline van Wijngaarden en Jan den Boer

Deze workshop gaat over wat voor ons de essenties van tantrisch leven zijn. Veel mensen worstelen met hun verlangen, in hun leven en in hun relatie. Door tantrische meditatie kun je leren dat er een middenweg van het verlangen is, waarin niets moet en alles mogelijk is. kunt leren genieten van het verlangen.

Dit is gebaseerd op het boeddhistische inzicht dat begeerte lijden veroorzaakt, en verlangen een ervaring van verlichting kan zijn. Je kunt leren de beweging van begeerte, uitreiken of terughouden, te herkennen en los te laten, en steeds meer aanwezig te zijn in puur liefdevol verlangen.

Tantra zet het verlangen in op het pad van spirituele groei. Je leert te ontdekken dat verlangen niet onbewust uitgeleefd hoeft te worden, en ook niet verdrongen hoeft te worden. Het gevoel van verlangen op zich kan een prettig gevoel zijn. Wanneer je helemaal aanwezig kunt zijn in dit gevoel van verlangen, kun je in vrijheid kiezen wat je daarmee doet.

In de workshop verkennen we de mogelijkheden om te leren genieten van het verlangen, en deze energie vervolgens te leren transformeren naar liefde, mededogen en meditatie. We zorgen voor een veilige en respectvolle sfeer, waarin wij duidelijke grenzen stellenen jullie grenzen gerespecteerd worden.

Jan den Boer (1960) studeerde bouwkunde en filosofie en deed een driejarige opleiding in Postural Integration therapie. Hij volgde vele trainingen in Tantra en Boeddhisme. Jan werkt als een trainer en therapeut, als projectmanager en als schrijver. Hij geeft tantra trainingen sinds 1994. Sinds 2004 organiseert hij elk jaar een eendaags Tantra Festival. Jan schreef verschillende boeken en vele artikelen over tantra. Hij deelt zijn rijke ervaring in een tantra training met een doordacht programma, gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme en de wetenschap.

Caroline van Wijngaarden (1963) deed MBO en HBO Maatschappelijk Werk en Post Graduate Rationeel Emotieve Therapie (RET). Ze volgde een aantal opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en tantra. Voor Caroline is tantra een manier van leven, in haar liefdesrelatie met Jan en het dagelijks leven. “Tantra is voor mij een onderzoek naar het verlangen. Door te mediteren op het verlangen kun je hier steeds vrijer in bewegen, en leren leven vanuit liefdevolle vriendelijkheid.”

www.tantratraining.nl  

Drumcirkel


Peter de Haan

Een Drumcirkel is keer op keer weer een avontuur. We maken diep verbinding met de kern van de aarde en drummen onbewust mee op de hartslag van moeder aarde. We helen ons zelf en we helen de aarde. Het is vieren, het is het leven, het is hartstocht, het is healing.

Naast het bespelen van de trommels onderzoeken we de mogelijkheden van de trommels en ervaren we steeds opnieuw de brede inzetbaarheid. Waar andere trommels vaak één manier van bespelen hebben, is de sjamanen drum bij uitstek geschikt om op diverse manieren bespeeld te worden. Naast het geluid heeft de energie een belangrijke functie die we steeds voor het voetlicht zullen brengen.

Al vijftien jaar begeef ik, Peter de Haan mij op het Sjamanenpad, eerst als leerling en assistent van Daan van Kampenhout. Daarnaast heb ik veel eigen groepen op weg geholpen, onder meer bij ‘Rattle & Drum’. De cursussen vonden plaats in het toenmalige OIBIBIO in Amsterdam en in het Rotterdamse DJOJ.
Ik geef algemene lessen in Sjamanistische technieken, zoals trance, healing en hulpvragen in andere realiteiten. Maar mag ook graag met een groep een specifiek thema verder uitdiepen. Het gebruik van de stem en de trommel zijn één van mijn krachten die mijn lessen tot een diepe ervaring maken. Daarnaast versta ik de kunst de lessen te vertalen naar alledaagse situaties, waardoor de lessen ook hier en nu betekenis krijgen.

www.sjamaan.nl

Stembevrijding


Jacky Peeters

Je stem is een zeer krachtig helingsinstrument. En het mooie is: je hebt haar altijd tot je beschikking. Stembevrijding en Stemhealing bieden een weg om jezelf stap voor stap te helen met behulp van klanken en zingen. Zo wordt jouw stem een wegwijzer naar je ziel. Door te luisteren naar je lichaam en je over te geven aan de klanken die komen, is het mogelijk jezelf in alle toonaarden te uiten en al doende blokkades en oude overtuigingen te transformeren.

Wie wel eens samen met of voor anderen gezongen heeft, kan gemerkt hebben dat dit verbindend werkt.  Zingen nodigt uit kwetsbaar en open te zijn, je kunt je niet (meer) verbergen.

Tijdens de workshop kun je ervaren dat, hoe spannend ook, het bevrijdend  is om te zingen wat er in je leeft. Je kunt proeven aan  het zingen van je eigen naam en die van anderen, hoe je een ander iets kunt geven met jouw unieke stem en hoe je klanken van anderen kunt ontvangen. Een uitnodiging dus om jezelf werkelijk te laten horen en gehoord te worden.

Van oorsprong gezondheidswetenschapper stuurde het leven mij de kant op van creativiteit, spiritualiteit en bewustwording. Mijn stem leidt me de weg op het spirituele pad. Het is een prachtig en bevrijdend avontuur dat me in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling veel groei en heling heeft gebracht. Ik word gedreven door het verlangen settings te creëren waarin mensen zichzelf kunnen laten zien en horen zoals ze werkelijk zijn; waar de liefde kan stromen.
Jarenlang volgde ik sessies en workshops bij Jan Kortie, waarna het vanzelfsprekend was om de opleiding tot stembevrijder bij hem te volgen (2006-2008). Ik begeleid volwassenen en kinderen sinds 2005, toen ik Atelier La Luna oprichtte met Helend Tekenen, na een opleiding bij de Kolam. (2003-2005). Na een opleiding familie- en organisatieopstellingen bij Coach-inn integreerde ik ook elementen van systemisch werk in mijn begeleiding. Tussen 2010 en 2014 volgde ik de intensieve internationale Soul Voice®opleiding. Sinds 2 jaar begeef ik mij op het (kashmirische) tantra pad bij Abhika. Een rijke ontdekkingsreis op het gebied van verlangen, aanraking en intimiteit. Mijn  activiteiten geef ik vorm met liefde en passie en in een veilige bedding.

www.atelierlaluna.nl

Spix Macaw

Spix Macaw bestaat uit Robert Dehue (gitaar, zang), Han van’t Land (zang, multi-instrumentalist) en Vincent Kuyvenhoven (drums, elektrische gitaar).

Droom tijdens het diner optreden vrijdagavond weg bij sferische luisterliedjes die worden verpakt in een kleurrijke mix van vele instrumenten en verschillende stijlen waarbij folk de basis vormt.

www.facebook.com/spixmacaw
www.spixmacaw.com

Sjamanendrum bouwen

drum2
Arnoud Zandige en Peter de Haan

Zelf een traditionele healing sjamanendrum bouwen, die je voor een ander of voor je zelf kan inzetten bij healing en trance. Al 20 jaar maken wij deze drums met een rond frame en huiden van een betrouwbare leverancier. De boodschap van de trommel is vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, wat er komt, in het nu blijven en meegaan op de flow. De flow van de aarde, de hemel, het vuur en water. Voor dit festival hebben we een 40 cm frame van essen hout en perkament huid van rund gekozen. Deze combinatie geeft de garantie dat je de drum vrijdag maakt, je hem zondag al kan bespelen!

Let op! Voor deze workshop is de inschrijving vooraf. 
We hebben een speciale festival prijs voor deze healingdrum van € 75,- Je rekent hem vooraf via deze link af en is geldig alleen op het Healing Festival 2017.

Al vijftien jaar begeef ik, Peter de Haan mij op het Sjamanenpad, eerst als leerling en assistent van Daan van Kampenhout. Daarnaast heb ik veel eigen groepen op weg geholpen, onder meer bij ‘Rattle & Drum’. De cursussen vonden plaats in het toenmalige OIBIBIO in Amsterdam en in het Rotterdamse DJOJ.
Ik geef algemene lessen in Sjamanistische technieken, zoals trance, healing en hulpvragen in andere realiteiten. Maar mag ook graag met een groep een specifiek thema verder uitdiepen. Het gebruik van de stem en de trommel zijn één van mijn krachten die mijn lessen tot een diepe ervaring maken. Daarnaast versta ik de kunst de lessen te vertalen naar alledaagse situaties, waardoor de lessen ook hier en nu betekenis krijgen.

www.sjamaan.nl

Sisterhood womb lodge – Zweethut voor vrouwen

Sisterhood womb lodge - Zweethut voor vrouwen
Klara Adalena

Vier de sisterhood en verbind je met het veld van het heilige vrouwelijke. Kom binnen in de tempel van de baarmoeder van Moeder Aarde. Reinig, heel en transformeer. Bevrijd je creatieve potentieel en de wilde kracht van je baarmoeder. Your womb is not a place to store fear and pain. Your womb is to create and give birth to life.

Een zweethut bij Klara (ceremonieleider) en Immia (vuurvrouw) is een diep helende ervaring waarin je je weer verbindt met je instinctieve natuurlijke zelf. Een zweethut verbind je met de elementen: vuur, water, aarde en lucht. Deelnemen aan deze zweethut betekent intunen op de heilige plek waar we allen verbonden zijn. Naakt in de donkerte van Gaia’s baarmoeder keer je terug naar de archetypische reis van loslaten, naar binnen keren, resoneren met het veld en je waarheid naar buiten brengen. Je word herboren met een nieuw vertrouwen in het leven. Moeder Aarde draagt je. We zijn allen met elkaar verbonden.

Over mij
Klara is een ervaren en geliefd priesteres, drummer, trainer en coach. Haar succesvolle boek ‘Leven in Geluk de Inwijdingsweg van de Priesteres’ ligt bij velen op het nachtkastje, en zij heeft vele vrouwen de weg gewezen naar het priesteres zijn. De laatste jaren is Klara’s focus om het heilige vrouwelijke helemaal in je lichaam en relaties te verweven, en mannen mee te nemen in deze prachtige stroom. Bij Klara openen je ogen en zie je wie je werkelijk bent- mooi, heilig en helemaal jij.

www.klaraadalena.com

Touch of Matrix


Irene Wolters

Duur: 15-20 minuten                   Duur: 1 uur
Prijs: € 7,50                                 Prijs: € 25,00

Door mijn heldervoelendheid voel ik de emoties die blokkeren en ga daarmee aan het werk. Door de techniek van Touch of Matrix wordt dit op een zachte manier geheeld. Ik behandel op een holistische wijze, vanuit Zuiver Bewustzijn.

Alles is met elkaar verbonden. Bij oude pijnen en verdriet wordt dit niet opnieuw beleefd maar alleen geheeld. Pijnen verdwijnen ook heel snel. Opgeslagen negatieve emoties veroorzaken op den duur lichamelijke klachten en ziekten. Wanneer de emoties zijn geheeld verdwijnen de klachten vanzelf, veelal binnen dezelfde behandeling.

Met de techniek van Quantum Touch is het mogelijk dat de heupen en/of de wervelkolom weer in de juiste stand komen te staan. Dit gebeurt in heel korte tijd.

www.praktijkirenewolters.nl

Opstelling met paarden


Ingrid Toet

Ingrid en haar 2 paarden Shadow en Luna van Spirit Horse nemen je mee in de wereld van systemisch werken met paarden. Ook wel bekend als familie opstellingen. Paarden laten je direct weten of je verbonden bent met het grotere geheel, met je innerlijke kudde en je eigen plek daarin. Vanuit je eigen plek in familie, organisatie en samenleving, weet je onmiddelijk wat je opgave is. In deze workshop zullen we werken met een vraag van een deelnemer. Of je nu vraagsteller of representant bent tijdens deze opstelling zal er altijd iets aangeraakt worden wat inzichtgevend en helend kan doorwerken.

Voor aanvang van de workshop verzamelen bij de ingang van het terrein, bij de entreetafel voor het gebouw de Koningsvaren.

Drukwerk

Soul Sounding

George van AchtKirsten Marije van der Nat
George en Kirsten Marije

Stel dat je de vrijheid en de veiligheid zou ervaren om voluit geluid te geven aan wat er in jou leeft. Om alles wat jouw ziel belemmert om te stralen los te laten. Dit is Soul Sounding. Een diepgaande, sjamanistische reis door leven(s) en dimensies, in tijd en ruimte waarin alles er mag zijn, waar jij er helemaal mag zijn zoals je bent.

Tijdens de Soul Sounding workshop werken we met het vrijgeven van blokkades via geluid, om zo dichter bij je ware, krachtige zelf te komen.
In het eerste deel nodigen we je uit geluid te geven aan dat wat er in je is, op steeds diepere lagen, zowel bewust als onbewust, zodat je dat wat (soms letterlijk) vast zit, kunt laten gaan. Geluid heeft een fantastisch helende werking. Omdat je de klanken zelf maakt, ben je precies afgestemd op de trillingen die jij in het moment nodig hebt. Vind je het spannend om geluid te maken, om jezelf te laten horen? Kom dan juist! Wij creëren een veilige space waarin wij je voorgaan in het maken van geluid en klank. En door de geluiden van de groep word je makkelijker meegenomen in het uiten van wat er in je is. Niets hoeft, alles is welkom.

In het tweede deel mag je een sound healing ontvangen: wij channelen helende frequenties in de vorm van klanken, gezongen of gesproken lichttalen en mudra’s. Zowel het uiten als het ontvangen zijn mooie reizen naar binnen, die heel diep kunnen gaan. De healing werkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

We kijken er naar uit om samen met je te klinken.
Soul Sounding is geluid geven aan jouw ziel!

www.soulsounding.nl

Systemisch Zielswerk in het Lichaam

Stefanie_webversie
Stefanie Bussing

Duur: 1 uur
Bijdrage: 35 euro

Daar waar lichaam en ziel samensmelten
De ervaring leert dat wanneer we zien, wat tot nu toe verborgen was of geen plek had, een ontlading geeft van oude spanning (verstrikking) uit het lichaam, gevolgd door een gevoel van ontspanning, licht en rust. Er ontstaat letterlijk ruimte in het lichaam voor de eigen zielsstroom.

Lang geleden al voelde ik dat het lichaamsbewustzijn een krachtige ingang is en dat het lichaam ons veel waardevolle informatie te bieden heeft als we ernaar luisteren. Dit is precies wat ik aan den lijve ondervond tijdens mijn eigen eerste sessie en ook steeds opnieuw waarneem in de sessies systemisch zielswerk in het lichaam die ik begeleid. Het lichaam werkt als een kompas en geeft ons (systemische) informatie die we met ons hoofd niet kunnen verzinnen.  Soms is dit hele concrete informatie en soms is het ook voldoende te erkennen dat er iets is dat nog gezien wil worden.

Tijdens de sessie verkennen we samen, via de taal van het lichaam, jouw vraag in het systemisch veld. We kijken waar jouw thema mee resoneert in het hier en nu en in het familiesysteem, waarbij je erop kunt vertrouwen dat jouw lichaam ons hierin de weg zal wijzen door sensaties af te geven. Het is een sessie waarin we samen op reis gaan. Via mijn handen op/onder jouw lichaam kijk en voel ik met je mee.

Het is fijn om tijdens de sessie loszittende kleding te dragen, zodat je ontspannen op de massagetafel kunt liggen.

Meer lezen over dit werk? Lees mijn blog hierover.

www.beallyoucanbe.nl

‘Zijn met wat zich aandient,
dat omarmen,
zonder de wens het te willen veranderen,
dat is waar de ruimte ontstaat.’

Open Floor

monika 2
Monika Körschner

Mensen worden geboren om te bewegen en door te dansen gedijen we.

Zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel.

Open Floor is een dynamische levendige ‘full on’ dansmeditatie die je via zelfonderzoek uitnodigt volledig aanwezig te zijn in je lichaam en via beweging expressie te geven aan je fysiek sensaties, je emoties, je ‘mind’ en je ziel.  We dansen en verwelkomen alles wat er zich aandient: goede momenten en slechte, passie, twijfels, vreugde, verdriet, liefde, botsingen, geboorte, dood en meer.

Er worden geen passen aangeleerd. De docente mengt inspirerende muziek met een duidelijke begeleiding om je uit te nodigen tot wilde dansen en tedere, in verbinding met jezelf, anderen en met dat wat groter is dan jijzelf.

Je bent welkom zoals je bent en te dansen met anderen die dat ook doen!

Iedereen kan dansen. Het enige dat nodig is, is je bereidheid bewust te bewegen. Het maakt niet uit of je ervaren bent of nog nooit eerder gedanst hebt, of je energiek of juist rustig bent, of je je gezond voelt of juist beperkt, of je jong of oud bent, man of vrouw, hoe je eruit ziet, denkt of voelt.

Monika is o.a. gecertificeerd Open Floor en 5Ritmes docent. Zij danst al heel haar leven en volgde diverse trainingen waarbij dans met lichaamswerk, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit werd verbonden. Daarnaast heeft zij een achtergrond in het sjamanisme en ritueel werk. Tijdens haar lessen blijft Monika de danser alsmaar uitnodigen in de stroming van de beweging te blijven en te omarmen wat er zich voordoet in het moment zelf. Dit doet zij met aandacht voor wat nodig is; soms met prikkelende uitdaging, soms met ontspanning en ingetogenheid, soms met energiek enthousiasme.

www.danshetlevennu.nl
www.facebook.com/danshetlevennu

dancing-feet

 

Heldenreis in praktijk

2013 056_2_2
Ingelise Tijn

Heldenreis in de praktijk is een mythische heldenreis, rond de ideeën van Josheph Campbell. Deze workshop gaat over de roeping van de held. Hoe vind je de roeping/uitdaging? Hoe herken je het? Wat is jou missie op dit moment? En welke gereedschappen heb jij al in huis om aan jou missie te beginnen?

Het is een praktische workshop waarin je meegenomen wordt op een reis in jezelf met opdrachten die je helpen bewust te worden van je eigen held. Het is bedoelt om je gereedschappen te geven om de held beter te leren kennen en er mee om te gaan. De workshop is een Heldenreis in Praktijk omdat de roeping van de held in de praktijk ervaren een mooie manier is om het te leren kennen.

Ingelise van Tijn
Ik heb altijd een fascinatie gehad voor magie in sprookjes en vertellingen en naarmate ik ouder werd wilde ik deze magie naar de werkelijkheid halen. In mijn ontdekkingstocht naar werkelijke magie werd mijn fantasie beeld om zeep geholpen maar daar voor in de plaats kwam een realistisch magisch wereldbeeld, dat nog leuker is dan de fantasie. Ik ben namelijk erg praktisch in gesteld en ik wil graag aansluiting bij het gewone dagelijkse leven, wat niet stijf staat van de symboliek. Pas toen ik de symbolen naar mijn dagelijkse leven kon vertalen begreep ik pas echt hoe een mythische heldenreis er voor ons stervelingen uit ziet. En dat we allemaal wel een of meerdere reizen maken in ons leven.

Na jaren lange ervaring als docent geschiedenis, vertrouwenspersoon en workshop trainer binnen het voorgezet onderwijs heb ik nu een eigen praktijk/bureau dat trainingen aanbied voor middelbare scholieren en andere geïnteresseerden rond de mythische heldenreis om te ontdekken wat je wilt en hoe jou doelen te bereiken.

Golden Orb Deeksha

images
Madeleen Willink 

Het Oneness fenomeen blijft zich ontwikkelen. Na de ‘hands-on’ Deeksha is er nu ook een nieuwe energieoverdracht van hart tot hart, genaamd de Golden Orb Deeksha.

De Golden Orb Deeksha is een nieuwe krachtige energie-overdracht. Deze alles omvattende en verbindende energie, wanneer overgedragen/gedeeld, brengt een sterke verbintenis met je hart. Je bent continu in contact met je Hoger Zelf, je Divine, de Golden Orb in je hart en die geef je door aan anderen.

Je gaat meer en meer vanuit je hart leven en daardoor raak je de strijd met ‘wat er is’ in het leven vanzelf kwijt. Dus het brengt tevredenheid, geluk en acceptatie van jezelf. Je kent wel het spreekwoord: ‘wereldvrede begint bij jezelf.’ Daar gaat dit over.

www.onenessnederland.nl

Maya levenspad, workshop van de 13 tonen

IMG_20150824_153641
Hilda Schmelt

Maya Hilda is een professionele Maya astrologe en spiritueel coach en sinds 2006 verdiept zij zich in de Maya astrologie, de natuurlijke tijd en leeft zij met de heilige Maya kalender.

Maya astrologie is dé astrologie van de Nieuwe Tijd. Zich bewegend in de 4e dimensie opent het de poort naar de 5e dimensie en brengt synchroniciteit. Maya astrologie werkt met de heilige kosmische Maya kalender en deze kalender vertelt het verhaal van de kosmische energieën hier op Aarde en brengt jou hiermee in verbinding.

Deze workshop gaat dieper in op de 13 tonen en jouw levenspad. Zit je met vragen en wil je graag je doel op aarde leren kennen en hoe jij je doel kunt bereiken? Wil je, jouw talent leren kennen? Hierop krijg je allemaal antwoord in deze workshop. Wil jij je levenspad lopen en ervaren wat jij daar in tegenkomt? Kom dan naar deze workshop.

Workshop 1 en 2 samen geven je heel veel inzicht in jezelf en hoe Maya astrologie jou hierbij kan helpen. Een aanrader dus om ze allebei te volgen.

Naamloos

www.maya-astrologie.nl

Ontmasker jezelf


Lâle en Marcoléon

Je innerlijk ontdekken en jezelf ontmaskeren d.m.v. maskers

Echte maskers zijn fantastische instrumenten om jezelf mee te ontmaskeren. Ze hebben elk een eigen karakter (ritme, bewegingen, ademhaling, stem) en komen tot leven als ze gedragen worden. Elk masker haakt aan bij de persoon die het draagt en geven een fysieke en geestelijke verrijking. Je zou kunnen zeggen dat ze de “magie” hebben om dat wat geuit moet worden naar het oppervlak te brengen, ze bieden tegelijkertijd structuur en geven de ruimte.

Onze maskers zijn gecreerd op basis van de karaktersructuren (W. Reich) en gemaakt door Frans Krom, Nederlands beste maskermaker.

MaskersStartend met een warming up, gaan we daarna proeven aan de kracht van een masker, het voelen, ontdekken, ermee “spelen” en ervaren wat het in ons oproept. Steeds in kleine groepjes (max 4) en stap voor stap begeleid door Lale en Marcoleon (muziek). We sluiten de workshop af met een sharing. Maskerwerk kan van alles teweeg brengen; van een intense ervaring tot een speelse ontdekking.

We moeten ons helaas beperken tot 8/9 actieve deelnemers die daadwerkelijk het maskerwerk zullen doen, meer deelnemers zijn echter zeer welkom. Liefdevol observeren is namelijk een belangrijke stap in dit onderzoek en het werkt ook op de kijkers door.

Dit maskerwerk is een onderdeel van de jaartraining van Diamond Essence, een intensive waarin we werken met maximaal 18 deelnemers aan persoonlijk onderzoek. Hierin werken we met inquiry, dans, meditatie en maskerwerk afgewisseld met theorie.

Samen zijn zij de grondleggers en beheerders van:
* Danspaleis030, een spiritueel danscentrum in Utrecht www.danspaleis030.nl
* Ecstatic Dance Utrecht
* Diamond Dance
* Diamond Essence School

Marcoléon Baas
Al 13 jaar praktiseer ik de Chinese Geneeskunde met sjamanistische insteek in Utrecht. Ik maak gebruik van Acupunctuur, Chinese Kruiden, Massage, Stemwerk, Lichaamswerk. Dit omvat zowel het werken met complexe fysieke klachten (met name auto immuun ziekte) als klachten van emotionele en psychische aard. Werken op niveau van Spirit is mijn specialiteit. www.marcoleon.nl

Lâle Freie
Als Dans Docente (Didactisch docente Biodanza, Theater en Emotioneel Lichaamswerk) en Life Coach (via TA, inquiry en Karakterstructuren) zoek ik altijd de verdieping op. Op de laag van het lijf, de mind en de ziel. Het is mijn missie om gestolde bewegingen weer te laten stromen, eigenheid te laten ontdekken en met stralende ogen realiteit te aanvaarden. Dit met nederigheid en devotie, met een scherpe blik en een warm open hart.

Groepsmeditatie vanuit ontwaakt bewustzijn

Groepsmeditatie vanuit ontwaakt bewustzijn
Wilmar Vaartjes
Groepsmeditatie vanuit ontwaakt bewustzijn
Tijdens deze meditatie komt het denken volledig tot stilstand waardoor dat wat voorbij het denken ligt tot bewustzijn kan komen. Tijdens de meditatie zit je in een voor jou prettige houding. Er hoeft geen speciale focus te zijn. Je hoeft geen enkele moeite te doen. Alles zal zich van binnenuit openbaren.

Het bewustzijn dat deze meditatie draagt wordt doorgegeven via het bewustzijn van Wilmar. Het ontwaakte bewustzijn in zijn systeem is als klinkende bel die andere bellen laat meeresoneren.

Deze meditatie kan je in diep innerlijk contact met jezelf brengen. Door de diepte van het werk kunnen er ook oude stukken in jezelf worden geraakt en opgelost.

www.lavahealing.nl

Tantra-YoY

Solana&Satori
Satori en Solana

Tantra is voor ons een speels liefdevol pad naar Inner YoY, naar gelukzaligheid. We gaan uit ons hoofd, in ons lijf, naar ons hart. Heerlijk speels, volop voelen, lekker samen zijn. Warmte, intimiteit, verbinding… Genieten in liefde en in bewustzijn.

Ieder mens heeft een diep geworteld verlangen naar intimiteit, naar verbinding Logo 600x600(éénheidsgevoel). Verbinding met jezelf, verbinding met de ander, verbinding met het bestaan. Bij Tantra-YoY vertalen we de geheimen van de aloude tantrische leer in de taal van NU. We brengen je weer in balans, in verbinding met je gevoel. Via o.a. ademen, dans, spel, aanraking, meditatie, energiewerk, tantra rituelen brengen we “thuis”: In contact met wie je werkelijk bent. Open, gevoelig, nieuwsgierig…. En dat (zijn) is genieten! De warmte en de intimiteit van het ontspannen samen zijn. Lekker in je gevoel, in je hart. Vreugdevol, speels en heerlijk luchtig.

Tantra gaat volgens ons om LEVENSENERGIE, om het laten stromen van de (seksuele) energie. Het gaat niet om denken of doen. Hooguit om de blokkades van de stroming weg te halen. Als onze levensenergie stroomt, staan we in onze kracht, zijn we vitaal, in verbinding, kunnen we genieten, zijn we gelukkig. Als de mannelijke en vrouwelijke energie samensmelt, ontstaat een éénheidsgevoel, ontstaat een “zijn” in totale gelukzaligheid. Tantra is het antwoord op ons intens verlangen naar verbinding. Dáár gaat het ons om. Tantra is YoY!

Tantra IN LIEFDE,
Omdat we ons graag in het hart bevinden en ons liever door ons hart dan door ons ego laten leiden. Want als je in je seksuele energie blijft hangen, is er lust, geen liefde. In alles solana-satori-oshowat we doen, proberen we dus (transformatie in) de richting van het hart (=liefde) te volgen: ons gevoel en niet de ratio speelt dus de belangrijkste rol. De mind speelt spelletjes en is nooit tevreden. Liefde kent geen voorwaarden, geen oordeel, kent alleen het NU. Tantra in liefde heeft te maken met hartsverbinding.

Tantra in BEWUSTZIJN, omdat bewustzijn de sleutel is tot groei. Het “ultieme” op het tantrapad is de jump naar verlichting. Maar onderweg op ons pad zijn wij al tevreden met groeiend bewustzijn. Uiteindelijk bestaat er geen goed of fout. Maar tot dan zal groeiend bewustzijn het “mooie/goede” in ons doen groeien en het “lelijke/kwade” helpen oplossen.

<>
Wie zich echt bewust is van zijn boosheid, kan niet boos blijven.
Wie zich bewust is van zijn liefde, kan overstromen en delen.

www.tantra-yoy.nl

The Sound Of Love

The Sound Of Love
Mantra zingen met Linda & Peter
The sound of love
Liefde is de intentie waarmee wij de Wereld toezingen! Met mooie, hartverwarmende teksten willen wij een bijdrage leveren om de Liefde in de wereld te laten groeien.

Met muziek en teksten uit alle culturen en religies over de hele wereld, zingen we alle kleuren van de regenboog bij elkaar tot een warm licht dat de wereld omsluit. Oud en nieuw brengen we samen, door het zingen van mantra’s in het Sanskriet (Een Oertaal) tot aan hedendaagse (Pop)liedjes. Ook zelfgeschreven mantra’s komen aan bod, waardoor het allemaal nog verrassender wordt!

De samenzang wordt begeleid door diverse muziekinstrumenten, zoals: harp, gitaar, tampura, shrutibox, xylofoon, klankschalen, djembé en diverse andere percussie instrumenten. Zo heeft elke mantra weer zijn eigen sfeer; soms bruisend en vrolijk, soms klein en teer.

Hoe je stem ook klinkt; we nodigen iedereen van harte uit om in verbinding samen te zingen. Want samen zingen brengt ons naar ons hart. Het hart dat niet oordeelt, maar één is met alles en iedereen!

Om Parama Prema ofwel Let Love Rule!!!

www.dedansendevlinder.nl/mantrazingen

Tempelbron Alchemie

BuviMe - 26
Buvana

In deze workshop maak je kennis met een diepe multi-dimensionale healing van Tempelbron. Buvana is hier door haar eigen innerlijke ervaringsweg naartoe gegroeid om deze healings te kunnen begeleiden. In afstemming van het moment wordt er ook gebruik gemaakt van Lichttaal of klank activatie.

Tempelbron Alchemie
Het woord Alchemie zegt het al; we zetten datgene wat ons niet meer dient om via een proces van innerlijke alchemie. Dit kunnen overtuigingen of patronen zijn, maar ook zelfs genetische informatie of dna-informatie. Op deze manier kan die energie na vrijmaking juist ons hogere goed gaan dienen. In plaats van dingen weghalen vragen we een healing op het diepste niveau van de ziel. Dit gaat naar die innerlijke delen in onszelf die bepaalde ervaringen (onbewust) hebben binnen gebracht in ons leven. Zo mag het eindelijk vanuit de wortel omgezet worden. Tegelijkertijd vindt er een activatie plaats van ons DNA en ons Goddelijke Potentieel, omdat de healing/balancering vanuit de hogere dimensielagen in onszelf plaatsvindt. Het geheel gebeurd in samenwerking met de Meesters van liefde en licht, en de Engelen. Het is zo mooi, omdat het vanuit het eenheidsveld werkt, ook wel kwantumveld genoemd. Alles wat jij omzet werkt direct door op je familie en op de mensheid.

Buvana ondersteunt mensen in hun transformatie en bewustwordingsprocessen en verzorgt individuele sessies, cursussen, groepshealing en op verzoek ook lezingen. Buvana werkt holistisch. Dat wil zeggen met je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen.

Meer en meer mogen we de afgescheidenheid doorzien en achter ons laten en ons herinneren dat we multi-dimensionale Goddelijke wezens zijn. Ervaren dat hemel en aarde niet los van elkaar staan, maar dat alles met elkaar verbonden is. Tempelbron staat voor je klaar om dit herinneringsproces te ondersteunen, zodat je een steeds blijer en vrijer mens mag voelen.

www.tempelbron.org

The LSB Experience

LSB Experience
Marcel Luntungan, Hans Sligter en Sjoerd van den Broek

De band heeft een voortreffelijke sound die veel muziekliefhebbers aanspreekt. Geinspireerd door de liefde voor tijdloze muziek omvat het repertoire van The LSB Experience songs van o.a. Crosby Stills & Nash, The Beatles, Jackson Browne, James Taylor, The Doobie Brothers, Paul McCartney en The Eagles, aangevuld met songs van bands uit een recenter verleden zoals Crowded House en Venice. Zelfs The Beach Boys ontbreken niet op de setlist. Muziek die The LSB Experience altijd al wilden spelen, songs met een kop en staart, vocal harmonies en lekker gitaarspel. Prachtig materiaal voor een avondvullend programma waarin de mannen een muzikaal eerbetoon aan hun helden brengen. De liedjes worden met hart en ziel gespeeld en krijgen als vanzelf de LSB sound waarmee ze steeds meer harten veroveren.

Ook in het buitenland doen ze het goed met bijvoorbeeld hun debuut op de Australische radio! Drie nummers van hun album “The Experience” (“Your Disguise”, “The Long Road Home” en “This Song”) werden gedraaid in het programma “Morning Magazine”, Nummers van The Experience zijn voorts onderdeel zijn van een 6 uurs pakket, gedurende 6 weken lang!

Ze doen voorts met cabaretier Dolf Jansen een theateroptreden: ‘ The Story of The Troubadour’. Radio DJ Tineke de Nooij is dolenthousiast over hun sound en de band heeft al menig privéoptreden bij haar gedaan.

Mis het niet! Vanaf de eerste noten tot en met hun daverende toegift met bijvoorbeeld ‘Hotel California’ zal de band je raken met perfecte close-harmony vocalen, gevoelige softrock, pakkende gitaarsolo’s, een puike ritmesectie met uitstekend drum- en basspel én regelmatig kippenvel op je armen.

www.thelsbexperience.com

Toltekenworkshop Lucid Dreaming

Lisa 3
Lisa Spruit

In 2008 is het erfgoed van de Tolteken vrijgegeven voor de rest van de wereld. Sindsdien geeft de door hun gekozen leraar Sergio Magaña workshops over de hele wereld. Een deel van de workshops gaat erover hoe je een bewuste dromer oftewel ‘Lucid Dreamer’ kunt worden. ‘Lucid’ betekent dat je bewust wordt dat je droomt. Je wordt wakker in je droom. Dromen nemen een belangrijke plek in bij de Tolteken. Zij zijn meesters in deze kunst. Zij gebruiken dromen om hun dagelijkse leven aan te sturen en problemen op te lossen.

De Tolteekse leraren, die Sergio hebben opgeleid, gebruiken speciale ademhalingsoefeningen om hun bewustzijn te veranderen. Dit, in tegenstelling tot Carlos Casteneda, waar Sergio wel vaker mee vergeleken wordt. Sergio komt ook af en toe naar Nederland om workshops te geven. Onlangs is zijn tweede boek verschenen Toltec Secret en je kunt diverse filmpjes van hem zien op Youtube.

In de workshop gaan we een paar oefeningen leren, waar we onze dromen mee kunnen aansturen. Door het ‘Planten van dromen’ kunnen we invloed uitoefenen op ons dagelijkse leven. We kunnen problemen oplossen en ons leven leuker en lichter maken.

Nieuwsgierig geworden?
Dan zie ik je op het Healing Festival!
Intussen ‘Sweet dreams’

Website: www.lisaspruit.nl

Tolteken2

Arabische en oriëntaalse muziek

IMG-20160222-WA0022received_851496118294867
Modar Salameh en Nazeer Abdulhai

Modar Salameh is drummer en percussionist, geboren in Damascus en gevestigd in Amsterdam. Studeerde aan het Hoger Instituut van de muziek in Damascus als klassiek percussionist. Hij begon zijn carrière als drummer in de Jazz en Latin muziekstijl met behoud van zijn klassieke en Arabische muzikale achtergrond. Hij heeft gespeeld met het Syrische nationale orkest, de Syrische bigband en in vele andere internationale projecten in China, Jordanië, Tunesië, Syrië. Oostenrijk, Duitsland, Libanon en Egypte. Hij werkte op het gebied van theater en muziek en heeft een groot aantal toneelstukken in Syrië en de Arabische wereld uitgevoerd. Modar Salameh is nu bezig met zijn project als een Arabisch percussionist en drummer en probeert om zijn eigen stijl te ontwikkelen beïnvloedt door de ziel van de Oriënt.

Nazeer Abdulhai (23 jaar) studeerde aan het Conservatory of Music aan de Al- Baath University in Homs. Nazeer begon op zijn 16e jaar de Ud* te bespelen en hij vond het geweldig vanwege haar kenmerkende geluid. Hij zag veel ervaren spelers en beschouwd zichzelf als een van hen. In de loop van de jaren heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. 7 maanden geleden is Nazeer naar Nederland gekomen. Zijn ambitie is om zijn studie op het conservatorium af te maken en een beroemd muzikant te worden met speciale muziek.

*De Ud is een fretloze Arabische korthals luit met een peervormige klankkast. Het instrument heeft 5 paar dubbele snaren en één enkele bassnaar, die met een plectrum worden getokkeld. De ud, oorspronkelijk afkomstig uit Perzië, is het belangrijkste instrument in de Arabische wereld en wordt als de voorloper van de Europese en de oosterse luiten beschouwd.

Ud

Vrouw Zijn: Je Roeping Leven

vrouwzijn
Stefanie Bussing

Heb jij het verlangen om oude patronen te doorbreken, dieper contact te maken met jouw vrouwelijke essentie en het leven te leven waarvoor jij bedoeld bent?

Steeds vaker hoor ik vrouwen in mijn praktijk zeggen: ‘Ik ben zo moe van alle ballen die ik in de lucht probeer te houden.’ In de onderstroom neem ik dikwijls een familiedynamiek waar, waardoor deze vrouwen niet vrij zijn om hun eigen plek in te nemen in het familiesysteem en hun eigen levenspad te gaan. De levensstroom kan niet vrij en voluit stromen, met schaarste aan energie als gevolg.

Tijdens de workshop reis je samen met andere vrouwen door het systemische veld. Je maakt o.a. contact met de generaties vrouwen die jou zijn voorgegaan in de vrouwenlijn en we maken de levensstroom vrij op vragen die voor jou in het hier en nu spelen en jou belemmeren in het leven van jouw zielsmissie. Met hulp van familieopstellingen kijk je naar jezelf als vrouw en naar datgene dat je nog weerhoudt om jouw innerlijke kracht en zielsmissie volledig te ervaren. Uit het werk met opstellingen blijkt dat het doorzien van onderliggende relatiepatronen bevrijdend werkt in het kunnen leven van jouw zielsmissie.

De ervaring is dat zowel de vragensteller als de representant nieuwe inzichten krijgt over vragen die spelen rondom je huidige situaties, je dromen of iets dat nog speelt uit je verleden. Ook als je nog niet bekend bent met familieopstellingen is dit een kans deze bijzondere en krachtige werkvorm aan den lijve te ervaren.

www.beallyoucanbe.nl

 

Stembevrijding

vreugdekl
Peter de Haan en Mara van Zandwijk

Je ziel heeft een stem, laat hem horen. Samen onderzoeken we de mogelijkheid jouw stem werkelijk hoorbaar te maken. Ook voor wie het spannend is zijn stem te laten horen. We nemen je stap voor stap mee op reis naar binnen en geven je vertrouwen om je te laten horen.

Terwijl je ontspannen staat omringt door een paar mensen vertel je hun je naam en wat je graag zou willen ontvangen. Vervolgens wordt jouw naam gezongen door de groep. Steeds alleen jouw naam met de intentie die jij hebt aangegeven voor deze healing. De groep gaat in een flow en heeft geen doel of ideeën. Ze zingen zoals het komt en gaan op in de healing.

De helft van de groep ligt op een matras en stellen zich open voor de ervaring van het genezende geluid. Eventueel met een eigen focus of vraag. De andere leden van de groep stemmen af op elkaar en laten zich inspireren door de geluidsgolven. Je geeft en ontvangt samen met je groepsleden de healing. Zowel het geven als het ontvangen brengt heling. Het is prachtig om tijdens de heling gezichten te zien openen en te veranderen in ‘angelfaces’.

Mara van Zandwijk is massage therapeut, lichaamswerk trainer praktiserend sinds 1992. Daarnaast heeft het sjamanisme mij de laatste jaren veel nieuwe inzichten gegeven en kan ik mijn werk mooi samen brengen met de inzichten die ik de afgelopen 20 jaar verzameld heb.
Gisteren is geweest, Morgen wordt gevreesd… maar Vandaag is je gegeven! “
Via stilte, aanraking, juist spreken en handelen, beweging en trilling van geluid zijn Mara én vele anderen met haar die zij heeft mogen begeleiden, wederom verbonden met hun diepste kern. Het cadeau van jezelf NU zijn. Vanuit daar leef je wat je werkelijk wilt leven en zullen de bloemen vanuit de hemel over je heen blijven vallen.
www.maravanzandwijk.nl

Al vijftien jaar begeef ik, Peter de Haan mij op het Sjamanenpad, eerst als leerling en assistent van Daan van Kampenhout. Daarnaast heb ik veel eigen groepen op weg geholpen, onder meer bij ‘Rattle & Drum’. De cursussen vonden plaats in het toenmalige OIBIBIO in Amsterdam en in het Rotterdamse DJOJ.
Ik geef algemene lessen in Sjamanistische technieken, zoals trance, healing en hulpvragen in andere realiteiten. Maar mag ook graag met een groep een specifiek thema verder uitdiepen. Het gebruik van de stem en de trommel zijn één van mijn krachten die mijn lessen tot een diepe ervaring maken. Daarnaast versta ik de kunst de lessen te vertalen naar alledaagse situaties, waardoor de lessen ook hier en nu betekenis krijgen.
www.sjamaan.nl

Eenheid in het leven van alledag

Astrid Marx
Astrid Marx

Eenheid / Verbinding in het leven van alledag

In deze interactieve lezing gaan we aan de hand van beelden en feiten na hoe wij als mens genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel met onze omgeving – en daarbuiten – zijn verbonden. We doen oefeningen om te kunnen ervaren hoe deze alledaagse volmaaktheid een rol speelt in ons eigen leven en hoe wij er inspiratie uit kunnen halen.

****

Alles is energie en heeft een goddelijke kern.
De mystici, sjamanen en natuurvolken van alle tijden en tradities wisten dat al. In onze Westerse maatschappij willen we graag bewijzen en die zijn er dan nu. Op het fysieke vlak weten we inmiddels dat alles in het universum is opgebouwd uit dezelfde bouwstoffen. Onder andere Einstein en de quantum-fysica tonen aan dat alles met elkaar samenhangt en werkt als een holistisch systeem. Op het energetische vlak weten we dat het bewustzijn onstoffelijk is, niet meetbaar in de fysieke wereld, overal aanwezig.

Die afstemming op alle niveaus van het bewustzijn betekent voor mij als mens dat al mijn gedachten, woorden en daden consequenties hebben, niet alleen voor mijzelf maar ook voor het collectief. En dat het mogelijk is te leven vanuit deze liefdevolle, tijdloze verbinding.

****

Ik, Astrid Marx, ben een praktisch ingestelde sjamaan, uit een familie van sjamanen. In een internationale praktijk werk ik vooral met mensen en organisaties uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven, en met kunstenaars. Mijn autobiografie is verschenen in het Nederlands en Duits, en volgend jaar in het Engels.

www.astridmarx.nl

Deel je hart en handen

hart-handen-zon-licht
Deelnemers

We willen dit jaar op het Healingveld een tent neerzetten waar diverse vormen van energie overdracht heling en massage gedeeld kan worden onder de deelnemers.
Er zijn zoveel mensen met inwijdingen in Ilahinoor Reiki, Oneness Deeksha Golden Orb en andere helingsmethoden. Geven en ontvangen vormen een prachtige bijdrage aan de sfeer en energieveld op het festival. De bedoeling is dat de behandelingen niet langer duren dan 5 of 10 minuten. Het is ws handig om een roostertje op te stellen met de mensen die iets willen geven en gebruik willen maken van de Healingtent.

Diamond Dance


Lâle en Marcoleon

Diamond Dance is een magische beleving. Een helende dansreis die van de aarde naar de hemel gaat om vervolgens vanuit ons hart te stralen. Dansend treden we de tijd van Kairos binnen, voorbij het verleden en de toekomst, in het tijdloze rijk van Spirit.

Diamond Dance is dansen, onze stem laten horen en in diepe stilte zijn. Tijdens de workshop maken we onder andere gebruik van Sjamanistische technieken, muziek, stemwerk, Emotioneel lichaamswerk en de helende kracht van humor.

In deze 2 ½ uur durende workshop creëren we een veld waarin iedereen thuis komt. Waarin we samen zijn als community én ons eigen weg gaan. We bewegen door de verschillende lagen van ons wezen heen, zodat we onze eigen diepe helende kwaliteiten kunnen ervaren.
Samen zijn zij de grondleggers en beheerders van:

* Danspaleis030, een spiritueel danscentrum in Utrecht www.danspaleis030
* Ecstatic Dance Utrecht
* Diamond Dance
* Diamond Essence School

Marcoléon Baas
Al 13 jaar praktiseer ik de Chinese Geneeskunde met sjamanistische insteek in Utrecht. Ik maak gebruik van Acupunctuur, Chinese Kruiden, Massage, Stemwerk, Lichaamswerk. Dit omvat zowel het werken met complexe fysieke klachten (met name auto immuun ziekte) als klachten van emotionele en psychische aard. Werken op niveau van Spirit is mijn specialiteit.
www.marcoleon.nl

Lâle Freie
Als Dans Docente (Didactisch docente Biodanza, Theater en Emotioneel Lichaamswerk) en Life Coach (via TA, inquiry en Karakterstructuren) zoek ik altijd de verdieping op. Op de laag van het lijf, de mind en de ziel. Het is mijn missie om gestolde bewegingen weer te laten stromen, eigenheid te laten ontdekken en met stralende ogen realiteit te aanvaarden. Dit met nederigheid en devotie, met een scherpe blik en een warm open hart.

Medicine Buddha Healing

Medicine Buddha Healing
Sitadevi dasi
In deze workshop gaan wij, met begeleiding van gitaar de Medicine Buddha mantra 108 x reciteren en de allerhoogste genezer in ons midden visualiseren en zijn genezing en zegen vragen. Zodra je de Medicijn Boeddha met mededogen en overtuiging aanroept is hij onmiddellijk aanwezig. Zijn kleur is diep lapis lazuli blauw, de kleur van genezing en wijsheid. Door overgave aan zijn onuitputtelijke wijsheid en kracht ontvangen wij zijn heling op verschillende niveau’s: Medicine Buddha Healing

 • Op fysiek niveau
 • Op mentaal niveau
 • Op spiritueel niveau

Zijn belangrijkste werk is de genezing van onwetendheid.
In Tibet en het Boeddhisme wordt de Medicijn Boeddha gezien als de allerhoogste genezer. De Medicijn Boeddha is een volledig ontwaakte Boeddha die de cyclus van geboorte, veroudering, ziekte en dood is ontstegen en uit zijn mededogen zijn helende krachten voor iedereen ter beschikking stelt.

www.pranava.nl
www.facebook.com/atelierpranava
pranava

Afstemming kristallijne energie

Afstemming kristallijne energie
Dorrit Lanfers
Afstemming kristallijne energie
Het pad van de geest is het pad van Vrede en Licht waarin je eindeloos kunt groeien in bewustzijn, liefde, kracht en wijsheid. Hoe schoner je Veld des te meer potentie om een nieuw niveau van bewustzijn en zielefrequenties aan te boren. Daarom is het blijven transformeren van innerlijke roerselen, oer-angsten, oude programmeringen, belemmerende overtuigingen, verloren zielsfragmenten – kortom het lijden en gehechtheid – een noodzaak. Jij bepaalt vanuit de geschonken Vrije Keuze hoe ver je hierin wenst te gaan.

Deze workshop gebruiken we allereerst voor diepgaande schoningen van je spiritueel, emotioneel en mentaal lichaam. We dalen ondermeer af tot op DNA niveau naar individuele en collectieve kernangst programmeringen. Na intense zuiveringen zorgen de verankering en activatie van de 8 spirituele quotiënten en diverse downloadingen tenslotte voor een totaal uitlijning van je persoonlijke resonantiestructuur. Zo wordt het mogelijk om je tenslotte maximaal te openen voor de verankering van de kristallijne frequenties. Deze hoge trillingen zorgen voor een frequentieverhoging van je Lichtlichaam zodat je een co-createur wordt vanuit goddelijke schoonheid goedheid en waarheid. Afstemming kristallijne energie
www.houvanjezelf.nl

 

Pulsing

pulsing
Lize en Esmée

Bij het pulsen lig je gekleed op de massagetafel en word je ritmisch bewogen oftewel gepulst. De bewegingen zijn heel klein, zacht en subtiel, of groot en speels. En geven vaak een gevoel van diepe ontspanning, speelsheid, troost, koestering en geborgenheid. Blokkades in het lichaam worden uitgenodigd te smelten en je natuurlijke, vitale energiestroom kan weer op gang komen.

Daarnaast nodigt het pulsen uit tot een diep voelen en verwelkomen van zowel de prettige als de onprettige gevoelens die er in jezelf zijn. Met het erkennen en verwelkomen kunnen gevoelens transformeren. Je kan weer thuiskomen bij jezelf en de heelheid in jezelf ervaren.

Pulsen is een liefdevolle en eenvoudige methode die bekend staat om haar zachte kracht. Esmée en Lize van de School voor Holistic Pulsing (www.holistic-pulsing.nl) geven een workshop pulsing op het Healing Festival. Wil je het pulsen zelf ervaren? Kom dan naar onze workshop, waarbij je naar aanleiding van een demonstratie zelf iemand gaat pulsen en ook gepulst zult worden.

Website Lize: www.welkomlijf.nl

De familieziel, drijvende kracht in familiesystemen

P1000233
Elly ter Brake

Iedere familie bezit een sterke saamhorigheid – los van of de familieleden dit ervaren of niet. Deze ‘familieziel’ zoekt naar evenwicht en verdraagt geen buitensluiting of ontkenning van personen en gebeurtenissen die bij dat systeem horen. Kinderen kunnen zich onbewust gaan identificeren met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze ‘verstrikkingen’ kunnen, zolang ze onbewust blijven, van generatie op generatie overgaan. We beschikken namelijk allemaal over een omvattend innerlijk weten van de familie van herkomst, inclusief van wat er in vorige generaties is gebeurd. Dit beïnvloedt in sterke mate het verloop van ons leven, vooral als we ons daar niet bewust van zijn.

Tijdens deze workshop geeft Elly uitgebreide informatie over de visie en uitwerking van de methode van familie-opstellingen. Ze geeft een schets van het begrippen kader, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden die de theorie invoelbaar maken.

Ook doen we oefeningen om te ervaren hoe ieder plaats inneemt in een groepsveld. In het tweede deel laat ze ons een familieopstelling meemaken, aan de hand van een vraag van één van de aanwezigen. De vraagsteller kiest intuïtief een aantal ‘representanten’ (vertegenwoordigers van familieleden) uit het publiek en kent hen een plaats toe in de ruimte. Zo ontstaat een ‘opstelling’, volgens het innerlijke beeld van de vraagsteller, die de familie situatie uitbeeldt. Verbluffend is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ervaren als de oorspronkelijke leden van de familie. Dit geeft onmiddellijk een helder beeld van de disbalans in het systeem, en laat zien waar de verstrikking vandaan komt.

Meestal is een opstelling een intense ervaring: er kunnen processen op gang komen die nieuw licht werpen op je eigen familie situatie. Je ‘systemische snaren’ worden als het ware in trilling gebracht. Als vraagsteller en als representant krijg je gevoel voor de onderliggende dynamiek, de zogenaamde ‘familieziel’: de drijvende kracht in alle familiesystemen.

Elly te Brake werd geboren (1955) als oudste dochter in een groot Achterhoeks gezin en verliet al op zestienjarige leeftijd het ouderlijk huis, op zoek naar geluk en het wezenlijke in het leven. Ze studeerde filosofie en psychologie en koos voor diepgaande trainingen in persoonlijke en psychologische ontwikkeling. Ze beoefent meditatie en yoga. In 1990 opende ze haar praktijk voor individuele, relatie- en groepsbegeleiding. In 1997 voegde zich daar het opstellingenwerk bij. Ze leerde van o.a. Hellinger, Beaumont en Weber en ging in dat zelfde jaar ook studeren aan de Ridhwan Levensschool. Wat haar steeds weer raakt in het werken met opstellingen is wat Thich Nath Hanh noemt het ‘interzijn’, de ervaring van verwevenheid met al het bestaande en het steeds verfijnder gewaarzijn van onderliggende Eenheid.

www.ellytebrake.nl

Clare van den Berg

Clare van den Berg
Clare van den Berg

Clare zingt met haar heldere, verfijnde, inspirerende en warme stem Jazz, soms Pop en Old School. Als het maar raakt en een ‘sizzeling’ in het hart geeft!

Ze groeide op met muziek en ontdekte dat zingen en het raken van mensen, een ware kunstvorm is waarmee je kunt spelen en die je kunt leren beheersen als je de hoogste kern ervan gaat zoeken. Die schoonheid van het uiten van de inspiratie die altijd door haar heen kwam liet ze ook schijnen door het spreken voor groepen met als doel groei in bewustzijn, wat ze jaren heeft gedaan.
Clare van den Berg
“Muziek en klank heeft de kracht om mensen diep in het hart te raken en ontroeren, om iets aan te wakkeren, zoals groei. Het is mijn passie om dit keer op keer met mijn zang te doen. Om een kleine mooie bijdrage te leveren aan de ervaring die Leven heet. Een beetje schoonheid brengen zodat iemand ontvangt wat hij nodig heeft; simpelweg genieten, hoop, groei, verbondenheid of iets anders wat de bijzondere kunstvorm muziek kan brengen, als je je ervoor opent.”

www.clarevandenberg.com

Movement Medicine

maroldemmelkamp
Marold Emmelkamp

Movement Medicine is een bewegingsmeditatie die geworteld is in extatische dans en Sjamanisme. Het gaat uit van verbinding. Met jezelf, met de ander en met het leven en de natuur om je heen. Bewegen van binnen uit, met aandacht voor jezelf en voor je omgeving. Je hoeft geen pasjes te leren en iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke gesteldheid, kan eraan meedoen. Het is een prettige manier om je op te laden of juist om je dagelijkse beslommeringen los te laten, daarmee vergroot het je bewegingsvrijheid en je vermogen aanwezig te zijn en te genieten.

Harold Emmelkamp is opgeleid in Engeland tot Apprentice-teacher in Movement Medicine en geeft sinds 2011 lessen en workshops. Marold biedt een mooie diepe reis aan in de dans. Vanuit je essentie naar de heelheid van je potentie: ontvangen wie je bent en wat je beweegt om expressie te kunnen geven aan wat er in je hart leeft.

Marold beoefent meer dan tien jaar dans, beweging en sjamanisme als een pad voor groei en ontwikkeling. Hij geeft lessen en workshops in heel Nederland.

www.maroldemmelkamp.nl

Lunch Concert: Tempel reis

Buvana Tammo Heikens
Buvana Gerlach en Tammo Heikens

Tijdens dit middagconcert zullen Buvana en Tammo jullie meenemen op een bijzondere Tempelreis. Deze reis gaat zowel over het Land als door de Zee. De Engelensfeer wordt in ons midden uitgenodigd, en de harp is hier bij uitstek een prachtig begeleidend instrument voor. Buvana zal nieuwe liederen ten gehore brengen van haar nieuwe album “Temple of the Sea”. Zo zal er een dolfijnen- en walvislied klinken. Eenvoudige mantra’s als ook zieleklanken nodigen ons uit om tot onszelf te komen, en de heilige ruimte in onszelf te herinneren. En verder houden we het nog even ‘Secret’…

Buvana; is geboren in een muzikale familie en heeft altijd interesse gehad in spiritualiteit, genezing en de diepere betekenis van het leven. Verschillende keren is zij naar India gereisd om spirituele leraren te bezoeken en deze reizen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van haar verdere leven. Vanuit innerlijke ervaringen en inspiratie is ze haar muziek gaan componeren. Haar specialiteit is helende, sacrale en devotionele muziek. Buvana is oprichtster van “Tempelbron”, centrum voor bewustwording en transformatie, waar ze sessies, workshops en cursussen geeft www.Tempelbron.org Samen met haar man speelt ze in Ashvins. Met Tammo heeft Ashvins het album “SwarAngeli”uitgebracht, met prachtige diverse eigen composities en devotionele liederen. Verder heeft ze een cd uitgebracht met Indiase liederen “Songs of Light”, en zal deze zomer het album “Temple of the Sea” uitkomen, waar met veel liefde aan gewerkt wordt in de studio van Tammo Buvana’s stem wordt als rustgevend en verheffend ervaren. Ze zingt en speelt tijdens allerlei (overgangs)riten, levensmarkeringen en bezinningsmomenten van mensen.

Tammo heeft zich in zijn leven vele stijlen van muziek eigen gemaakt en gecombineerd in de zoektocht naar een unieke eigen signatuur. In de 80-er jaren ging hij zich verdiepen in de helende kracht van muziek en klank in het algemeen. Met name in de klassieke Indiase raga muziek vond hij veel diepgang en spirituele rijkdom en daarom koos hij dit als studierichting en kreeg onderricht van Indiase meesters in de kunst van het sitar spel. Tegenwoordig is hij vooral actief als begeleider van zangers/zangeressen en als solist. Naast de sitar bespeelt hij andere snaarinstrumenten zoals, gitaar, basgitaar, esraj (indiaas strijkinstrument) en piano.
Daarnaast heeft hij een eigen studio waarin hij werkzaam is als producer, opname- en geluidstechnicus, voor de productie van veelal spiritueel getinte muziek uit velerlei vormen en culturen. Hij bracht diverse cd’s uit zowel van zijn eigen muziek als in opdracht van en in samenwerking met andere artiesten.

www.healingsound.wix.com

Maya opstelling, workshop van de 20 Maya zonnezegels

Maya Astrologie
Hilda Schmelt

Maya Hilda is een professionele Maya astrologe en spiritueel coach en sinds 2006 verdiept zij zich in de Maya astrologie, de natuurlijke tijd en leeft zij met de heilige Maya kalender.

Maya astrologie is dé astrologie van de Nieuwe Tijd. Zich bewegend in de 4e dimensie opent het de poort naar de 5e dimensie en brengt synchroniciteit. Maya astrologie werkt met de heilige kosmische Maya kalender en deze kalender vertelt het verhaal van de kosmische energieën hier op Aarde en brengt jou hiermee in verbinding.

Leer je Galactische signatuur kennen, jouw blauwprint hier op planeet Aarde en het Maya zonnekruis en ontdek wat het je allemaal te vertellen heeft en krijg inzicht in zowel jezelf als je relaties. Maya zonnekruis kan je ervaren in een Maya opstelling, professioneel begeleidt door Maya Hilda.

Per workshop is er plek voor 4 á 5 Maya opstellingen. Wil je een opstelling doen, meld je hiervoor van te voren aan, als je zeker wilt zijn van een plek. Dat kan bij de blauwe tent van Maya astrologie op het healingveld, hier kun je ook terecht voor informatie over Maya horoscopen en Maya readings.

Workshop 1 en 2 samen geven je heel veel inzicht in jezelf en hoe Maya astrologie jou hierbij kan helpen. Een aanrader dus om ze allebei te volgen.

Naamloos

Website: www.maya-astrologie.nl

Sterven: een reis vol kansen

Dorrit-Lanfers
Dorrit Lanfers
Antahkarana: de verbinding met de Bron
De dood hoort bij het leven. Feitelijk sterven we ieder moment een beetje. Toch is de dood een onderwerp waar taboe op rust. Met name angst en onwetendheid zorgen ervoor dat je probeert te negeren dat je lichaam ooit stopt met leven.
In deze workshop wordt daarom een tipje van de sluier opgelicht. Je leert waarom de fase van fysiek sterven een belangrijk moment is: hoe bijvoorbeeld angsten, verlangens, boosheid de overgang beïnvloeden. Of het werkelijk zo is dat je opgewacht wordt, door een tunnel gaat, een terugblik op je leven te zien krijgt? Maar ook hoe om te gaan met een stervende, het energetisch verschil tussen begraven worden en cremeren en hoe de overledene te behandelen (rouwen, contact maken e.d.)

Deze workshop is ontwikkeld vanuit Dorrits eigen Bijna Dood Ervaring, de westerse esoterische filosofie en het Tibetaanse dodenboek. Als geen ander weet ze welke kansen en valkuilen deze fase te bieden heeft.

www.houvanjezelf.nl

 

Vreugde sessie

vreugde sessie
Peter de Haan en Mara van Zandwijk

JA, natuurlijk vreugde! is de uitnodiging om je werkelijk te verbinden met de kwaliteiten in jou die je blij en gelukkig maken. Als er iets duidelijker wordt in deze tijd is wel dat we steeds verder af raken van ons natuurlijk zijn. In een wereld waar het hoofd vaker boven het hart gaat is het een uitnodiging ons opnieuw te verbinden met ons natuurlijke zijn. In de uitwissel sessies beoefenen we met elkaar en treden wij als bemiddelaar op tussen de energie- en vormenwereld om daar evenwicht te brengen. Een eerste stap is op alle niveaus te luisteren naar wat nagelaten is om in vreugde te kunnen leven, heel te zijn. Door contact te maken met jouw ziel, die weet wat nodig is voor jouw welzijn werken wij met massage, geluid, sjamanistisch lichaam en trancewerk om diepere lagen in jou te helen. Daarnaast raadplegen we een orakel en is de uitkomst leidend voor de sessie. We werken in tweetallen en begeleiden je door deze manier van healing en inzicht geven aan elkaar.

Mara van Zandwijk is massage therapeut, lichaamswerk trainer praktiserend sinds 1992. Daarnaast heeft het sjamanisme mij de laatste jaren veel nieuwe inzichten gegeven en kan ik mijn werk mooi samen brengen met de inzichten die ik de afgelopen 20 jaar verzameld heb.
Gisteren is geweest, Morgen wordt gevreesd… maar Vandaag is je gegeven! “
Via stilte, aanraking, juist spreken en handelen, beweging en trilling van geluid zijn Mara én vele anderen met haar die zij heeft mogen begeleiden, wederom verbonden met hun diepste kern. Het cadeau van jezelf NU zijn. Vanuit daar leef je wat je werkelijk wilt leven en zullen de bloemen vanuit de hemel over je heen blijven vallen.
www.maravanzandwijk.nl

Al vijftien jaar begeef ik, Peter de Haan mij op het Sjamanenpad, eerst als leerling en assistent van Daan van Kampenhout. Daarnaast heb ik veel eigen groepen op weg geholpen, onder meer bij ‘Rattle & Drum’. De cursussen vonden plaats in het toenmalige OIBIBIO in Amsterdam en in het Rotterdamse DJOJ.
Ik geef algemene lessen in Sjamanistische technieken, zoals trance, healing en hulpvragen in andere realiteiten. Maar mag ook graag met een groep een specifiek thema verder uitdiepen. Het gebruik van de stem en de trommel zijn één van mijn krachten die mijn lessen tot een diepe ervaring maken. Daarnaast versta ik de kunst de lessen te vertalen naar alledaagse situaties, waardoor de lessen ook hier en nu betekenis krijgen.
www.sjamaan.nl

 

Spelen met de mondharp en natuurklanken

Mondharp Rene Paes_website
René Paes

De mondharp – niet te verwarren met de mondharmonica – is een klein muziekinstrument dat je tegen je tanden of lippen plaatst, met een snaar die je aantokkelt om de klanken te laten resoneren in je mondholte. Je lichaam maakt deel uit van de klanken die je voortbrengt. Bij het spelen maak je gebruik van een grondtoon en boventonen; natuurtonen.

De basisbeginselen van het mondharpspel zijn eenvoudig te leren, maar de mondharp is een muzikaal uitdagend instrument. Al spelend kan je steeds meer mogelijkheden ontdekken: geheimzinnig en mystiek, dansbaar en folkloristisch, subtiel en serieus, helend en therapeutisch, grappig en erotisch … De mondharp is afkomstig uit een oeroude verleden tijd en komt voor in vele landen en gebieden zoals onder andere Siberië, Mongolië, Japan, Indonesië en Nederland.

Tijdens de workshop maak je kennis met het instrument, krijg je uitleg over speeltechnieken en ontdek je spelenderwijs verschillende mogelijkheden om klanken en timbre te variëren, en je ervaart je eigen rol als klankkast voor het instrument. Je hoeft geen eigen mondharp te hebben om mee te doen. Wees welkom in de wonderlijke wereld van de mondharp.

Over de docent
René Paes (1961) zet zich in om de bekendheid van de mondharp te behouden en te verbreiden. Dat doet hij in het project Oermuziek met workshops, muzikale uitvoeringen en andere vormen van uitwisseling. Als muzikant heeft hij zich ontwikkeld van folkmuzikant en experimentalist naar organisch muzikant gespecialiseerd op de mondharp. Hij wil jou kennis laten maken met het instrument (of je vaardigheid verdiepen) en zijn muzikaal enthousiasme delen.

Website: www.oermuziek.nl

Mondharpen Eureka Oermuziek_website

De Cirkel van Heling en Eenheid

De Cirkel van Heling en Eenheid
Team Stichting Transformatie
De cirkel van heling en eenheid
De stichting is een initiatief van een groep gelijkgestemde mensen. Mensen die naar de wereld hebben gekeken, gevoeld en hebben besloten dat het anders kan en mag.
Ieder mens heeft behoefte aan liefde en verbinding met anderen, velen zijn doodsbang voor afwijzing en verliezen zichzelf in de diverse overlevingsmechanismen die wij onszelf hebben aangeleerd. Anderen kennen slechts nog eenzaamheid of strijd.

Onze uitnodiging staat om onze liefde, voorbij iedere voorwaarde te verbinden met mensen die het nodig hebben. Onze liefde heelt en geneest zowel lichamelijke als geestelijke wonden en brengt de mensheid terug in een staat van eenheid.

Velen van ons hebben de roeping of zelfs de noodzaak om stappen te zetten in hun leven. De één voelt dat hij zichzelf niet is, of dat er iets anders moet zijn dan hij nu nog kan voelen. De ander weet dat hij een toneelstuk opvoert iedere keer als hij in contact komt met een ander mens. Weer iemand anders voelt de eenzaamheid of het ongeluk, terwijl hij niet weet waarom hij zich zo voelt.

Voor al deze mensen is onze boodschap simpel, je voelt wat je voelt omdat je weet dat je jezelf niet bent. Je voelt het gemis van het goddelijke deel van jezelf dat ergens sluimerend in jezelf aanwezig is. Je herinnert je dat je ooit contact had met dit deel, je herinnert je de onvoorwaardelijkheid die liefde bedoeld was te zijn. De roeping is dan ook een roeping van binnenuit, om jezelf weer terug te vinden, het grote ontwaken zoals mensen het ook wel hebben genoemd. Indien je jezelf bewust bent van dit gemis of deze roeping rijst de vraag: “Hoe kom ik terug bij mijzelf?”

Het antwoord is eenvoudig, doch voor een hoofd erg moeilijk. De weg leidt dwars door je oude herinneringen en overtuigingen en vraagt om doorzettingsvermogen en een keuze, niets meer en niets minder. De keuze om jezelf te zien in al je grootsheid, kleinheid, in al je licht en al je duisternis om van hieruit te herinneren dat je altijd al licht bent geweest.
In onze helingsmethoden helpen wij mensen in een razendsnel tempo terug naar hun eigen licht. Dit doen we vanuit ons eigen licht en in de snelheid van het licht. Beperkingen zijn er alleen als je zelf nog overtuigingen hebt dat het bijvoorbeeld stapje voor stapje moet, of dat je moet lijden om verlicht te worden. Realiseer je dat jij de schepper bent, niet het slachtoffer en ook nooit te zwak..

Tijdens de workshop nemen we je mee op een lichtreis die als voorbereiding dient voor de helingcirkel die daarna zal volgen. Tijdens de helingen zal voor ieder dat naar voren komen wat getransformeerd mag worden.

Website: www.stichtingtransformatie.nl

Cranio Sacraal therapie & Matrix Healing

Cranio Sacraal therapie & Matrix Healing
Jago

Duur sessie: 60 minuten
Bijdrage: 30 euro

Cranio-sacraaltherapie werkt met een zachte aanraking van het lichaam en een afstemming op het ritme van het hersenvocht. Dit ritme vormt samen met de stiltes die er vallen ’the Breath of Life’. Cranio Sacraal therapie & Matrix Healing
Het weer ruimte geven aan deze ‘Breathe of Life’ heeft een diepe werking op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Lichamelijke en emotionele blokkades kunnen vrijkomen en losgelaten worden. Levensenergie kan weer vrij gaan stromen. Een diepe ontspanning laat je terugkeren naar jezelf.

Daarbij geeft Jago ook Matrix healingen waarbij moeiteloos oude thema’s losgelaten kunnen worden en je weer verbonden wordt met je ware zelf. Met Cranio-Sacraal therapie komen voor Jago alle eerdere healing praktijk ervaringen samen. In de open, meditatieve sfeer die tijdens de behandeling ontstaat kan dat gebeuren wat nodig is voor de client. Er is geen ingrijpen of sturen meer, alles mag zich ontvouwen in openheid. Healing wordt een geschenk. Cranio Sacraal therapie & Matrix Healing

Maya astrologisch consult

Maya Astrologie

Hilda Schmelt

Maya astrologie, dé astrologie van de Nieuwe Tijd geeft je op eenvoudige wijze inzicht in jezelf, zoals o.a. je gids, je valkuil, je uitdaging en je kracht en het geeft inzicht in je relaties. Op het Healing Festival waar vaak veel wordt aangeraakt, helpt Maya astrologie je met het inzicht, waardoor het op zijn plek kan vallen.

Maya astrologie maakt gebruik van de heilige kosmische Maya kalender, de Tzolkin. Deze kalender brengt synchroniciteit en dat is wat er vaak gebeurt in een Maya reading. Een Maya reading geeft vaak veel herkenning en dat wat mag worden aangeraakt komt weer in je bewustzijn. Maya astrologie brengt je weer terug naar je essentie. Een Maya reading is een contact in het moment en door aanwezig te zijn in het moment gebeurt er vaak iets magisch. Maya astrologie is daarbij het middel dat als een rode draad door het gesprek heen loopt.

Maya reading:

 • 45 min. voor € 20,-
 • 1 uur € voor € 25,-

Ben je alleen maar nieuwsgierig naar je Galactische signatuur?
Ik reken die voor je uit voor € 5,- .

Verder kun je bij mij terecht voor alle informatie over Maya horoscopen. Deze zijn een prachtig hulpmiddel die je helpt in deze tijd van grote transformaties. De Maya levenshoroscoop geeft je inzicht in jouw zielepad en is jouw richtingaanwijzer naar het pad van moeiteloosheid. Met deze festival aanbieding krijg je € 5,- korting op jouw bestelling van de Maya levenshoroscoop, normale prijs: € 40,- digitale versie of € 50,- gebonden versie.

Sinds 2000 verdiep ik mij in de Mayakalenders en sinds 2006 leef ik dagelijks met de Tzolkin en de natuurlijke tijd. De Maya astrologie is daar vanzelf uit voortgekomen, omdat de Maya zonnezegels je zoveel inzicht geven. In 2012 ben ik begonnen met het geven van workshops en cursussen en ben ik steeds meer op beurzen en festivals te vinden. Ik heb jaren gewerkt aan het ontwikkelen van de Maya horoscopen zoals je die nu op mijn site vindt en als witte Wind blijf ik daar iedere keer nog weer aan schaven en verfijnen en vooral doorleef ik alles.

Naamloos

Website: www.maya-astrologie.nl

Familie en autonomie opstellingen


familie en autonomie opstellingen

Ineke Vonk
Familie en autonomie opstellingen
Kom ervaren dat zelfkennis de poort naar zelfgenezing is en hoe je de helende kracht van je hart kunt gebruiken. Een familieopstelling geeft inzicht hoe je onbewust zo verstrengeld met je familie kunt zijn, dat je niet de baas bent over je eigen leven, energie en welbevinden. Een autonomieopstelling gaat dieper in op de uitwerking in je leven hier en nu van deze verstrengelingen. Familie en autonomie opstellingen

Een autonomieopstelling begint met de vraag: waar verlang je ten diepste naar? Je gaat ontdekken of je van binnen de enige beslisser over je doen en laten bent en welke onzichtbare krachtenvelden er aan het werk zijn in je. Opstaan uit je vraag, in beweging komen is een gezonde impuls.Van daaruit word je je bewust hoe overlevingsstrategieën je nog steeds willen beschermen tegen de pijn en angsten van het kind dat je was. Deze gevoelens kun je nu als volwassene doorvoelen.Je gezonde volwassen verlangens en impulsen komen uit je hart en deze geven je toegang tot die kinderpijn.
We starten de workshops met een korte hartmeditatie.

Website: www.verbondenademen.nl