Dans van het spel van Yin & Yang


Jördis Jacubczick
dans spel Yin Yang
Bij de Yin kwaliteit ervaren we vaak ontvankelijkheid, vloeibaarheid, maar ook stilte en expansie. Het is de kracht van zijn. De Yang kwaliteit geeft richting en focus, het leidt ons naar vastberadenheid. Het is de kracht van doen. Bij het spel van Yin & Yang gaat het om de integratie van het vrouwelijke en het mannelijke als aanvullende krachten in ons. Door zo in contact met jezelf te zijn kun je op afgestemde wijze in contact gaan met de ander, met de aanwezigheid en met spontaniteit en subtiliteit in verbinding zijn.
dans spel Yin Yang
In de Somatic Dance zijn de elementen van lichaamswerk leidend zowel in bewegingsexploratie als in dansimprovisatie, alleen, met een partner en in de groep.

Deze workshop is een dansreis met het oog dat je jezelf voor de ander beschikbaar stelt, de ander met je hele wezen in de dans ondersteunt en om in je kracht te komen. Om zo het vertrouwen tussen vrouwen en mannen te herstellen en de eeuwenoude kloof en stereotypering nog dieper te kunnen helen. Je wordt tijdens de dans individueel actief somatisch begeleidt.

Ook voor dansers die ervaren zijn met Biodanza, Vijf Ritme’s, Movement Medicine of Ecstatic Dance kan de Somatic Dance verdieping geven. Het helpt je om je lichaam meer bewust te ervaren waardoor je danservaring verdiept.

Over Jördis Jacubczick
Tijdens haar training als professionele danseres was Jordis altijd op zoek naar de diepere beweegredenen voor de dans. Waar komt toch de enorme drijf voor beweging vandaan? En waarom voelt het soms zo echt en soms zo gedwongen? Dit liet haar besluiten om naast haar opleiding als moderne danseres en choreografe aan de SNDO (school voor Nieuwe Dansontwikkeling aan de AHK) in de Verenigde Staten Body-Mind Centering te studeren. Een diepgaande studie over de intelligentie van het lichaam met onder meer lichaamswerk vanuit ervaarbare anatomie. Het leidde tot een thuis komen in haar lichaam en het diepe besef dat lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Iets wat zij sinds meer dan 25 jaar met veel liefde en passie aan anderen tracht door te geven in vorm van workshops, trainingen en opleiding. Haar grootste passie is de intieme en oprechte communicatie met anderen, en de vrije expressie die ontstaat als wij naar ons fysieke en creatieve proces durven te luisteren.

www.somatic-dance.nl
www.somatic-healing.nl