Systemisch Zielswerk in het Lichaam

Stefanie_webversie
Stefanie Bussing

Duur: 1 uur
Bijdrage: 35 euro

Daar waar lichaam en ziel samensmelten
De ervaring leert dat wanneer we zien, wat tot nu toe verborgen was of geen plek had, een ontlading geeft van oude spanning (verstrikking) uit het lichaam, gevolgd door een gevoel van ontspanning, licht en rust. Er ontstaat letterlijk ruimte in het lichaam voor de eigen zielsstroom.

Lang geleden al voelde ik dat het lichaamsbewustzijn een krachtige ingang is en dat het lichaam ons veel waardevolle informatie te bieden heeft als we ernaar luisteren. Dit is precies wat ik aan den lijve ondervond tijdens mijn eigen eerste sessie en ook steeds opnieuw waarneem in de sessies systemisch zielswerk in het lichaam die ik begeleid. Het lichaam werkt als een kompas en geeft ons (systemische) informatie die we met ons hoofd niet kunnen verzinnen.  Soms is dit hele concrete informatie en soms is het ook voldoende te erkennen dat er iets is dat nog gezien wil worden.

Tijdens de sessie verkennen we samen, via de taal van het lichaam, jouw vraag in het systemisch veld. We kijken waar jouw thema mee resoneert in het hier en nu en in het familiesysteem, waarbij je erop kunt vertrouwen dat jouw lichaam ons hierin de weg zal wijzen door sensaties af te geven. Het is een sessie waarin we samen op reis gaan. Via mijn handen op/onder jouw lichaam kijk en voel ik met je mee.

Het is fijn om tijdens de sessie loszittende kleding te dragen, zodat je ontspannen op de massagetafel kunt liggen.

Meer lezen over dit werk? Lees mijn blog hierover.

www.beallyoucanbe.nl

‘Zijn met wat zich aandient,
dat omarmen,
zonder de wens het te willen veranderen,
dat is waar de ruimte ontstaat.’

De familieziel, drijvende kracht in familiesystemen

P1000233
Elly ter Brake

Iedere familie bezit een sterke saamhorigheid – los van of de familieleden dit ervaren of niet. Deze ‘familieziel’ zoekt naar evenwicht en verdraagt geen buitensluiting of ontkenning van personen en gebeurtenissen die bij dat systeem horen. Kinderen kunnen zich onbewust gaan identificeren met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze ‘verstrikkingen’ kunnen, zolang ze onbewust blijven, van generatie op generatie overgaan. We beschikken namelijk allemaal over een omvattend innerlijk weten van de familie van herkomst, inclusief van wat er in vorige generaties is gebeurd. Dit beïnvloedt in sterke mate het verloop van ons leven, vooral als we ons daar niet bewust van zijn.

Tijdens deze workshop geeft Elly uitgebreide informatie over de visie en uitwerking van de methode van familie-opstellingen. Ze geeft een schets van het begrippen kader, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden die de theorie invoelbaar maken.

Ook doen we oefeningen om te ervaren hoe ieder plaats inneemt in een groepsveld. In het tweede deel laat ze ons een familieopstelling meemaken, aan de hand van een vraag van één van de aanwezigen. De vraagsteller kiest intuïtief een aantal ‘representanten’ (vertegenwoordigers van familieleden) uit het publiek en kent hen een plaats toe in de ruimte. Zo ontstaat een ‘opstelling’, volgens het innerlijke beeld van de vraagsteller, die de familie situatie uitbeeldt. Verbluffend is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ervaren als de oorspronkelijke leden van de familie. Dit geeft onmiddellijk een helder beeld van de disbalans in het systeem, en laat zien waar de verstrikking vandaan komt.

Meestal is een opstelling een intense ervaring: er kunnen processen op gang komen die nieuw licht werpen op je eigen familie situatie. Je ‘systemische snaren’ worden als het ware in trilling gebracht. Als vraagsteller en als representant krijg je gevoel voor de onderliggende dynamiek, de zogenaamde ‘familieziel’: de drijvende kracht in alle familiesystemen.

Elly te Brake werd geboren (1955) als oudste dochter in een groot Achterhoeks gezin en verliet al op zestienjarige leeftijd het ouderlijk huis, op zoek naar geluk en het wezenlijke in het leven. Ze studeerde filosofie en psychologie en koos voor diepgaande trainingen in persoonlijke en psychologische ontwikkeling. Ze beoefent meditatie en yoga. In 1990 opende ze haar praktijk voor individuele, relatie- en groepsbegeleiding. In 1997 voegde zich daar het opstellingenwerk bij. Ze leerde van o.a. Hellinger, Beaumont en Weber en ging in dat zelfde jaar ook studeren aan de Ridhwan Levensschool. Wat haar steeds weer raakt in het werken met opstellingen is wat Thich Nath Hanh noemt het ‘interzijn’, de ervaring van verwevenheid met al het bestaande en het steeds verfijnder gewaarzijn van onderliggende Eenheid.

www.ellytebrake.nl

Familie en autonomie opstellingen


familie en autonomie opstellingen

Ineke Vonk
Familie en autonomie opstellingen
Kom ervaren dat zelfkennis de poort naar zelfgenezing is en hoe je de helende kracht van je hart kunt gebruiken. Een familieopstelling geeft inzicht hoe je onbewust zo verstrengeld met je familie kunt zijn, dat je niet de baas bent over je eigen leven, energie en welbevinden. Een autonomieopstelling gaat dieper in op de uitwerking in je leven hier en nu van deze verstrengelingen. Familie en autonomie opstellingen

Een autonomieopstelling begint met de vraag: waar verlang je ten diepste naar? Je gaat ontdekken of je van binnen de enige beslisser over je doen en laten bent en welke onzichtbare krachtenvelden er aan het werk zijn in je. Opstaan uit je vraag, in beweging komen is een gezonde impuls.Van daaruit word je je bewust hoe overlevingsstrategieën je nog steeds willen beschermen tegen de pijn en angsten van het kind dat je was. Deze gevoelens kun je nu als volwassene doorvoelen.Je gezonde volwassen verlangens en impulsen komen uit je hart en deze geven je toegang tot die kinderpijn.
We starten de workshops met een korte hartmeditatie.

Website: www.verbondenademen.nl