Dans van het spel van Yin & Yang


Jördis Jacubczick
dans van het spel van Yin & Yang
Een ontdekkingsreis naar je innerlijke man- en vrouw-zijn. Wat zijn je vrouwelijke en wat zijn je mannelijke kwaliteiten. Eerst in ons zelf en dan in verbinding met de ander.
dans van het spel van Yin & Yang

Bij de Yin kwaliteit ervaren we vaak zachtheid, ontvankelijkheid, vloeibaarheid, maar ook stilte en expansie. Het is de kracht van zijn. De Yang kwaliteit geeft stevigheid, richting en focus, het leidt ons naar vastberadenheid. Het is de kracht van doen. Bij het spel van Yin & Yang gaat het om de integratie van het vrouwelijke en het mannelijke als aanvullende krachten in ons. Door zo in contact met jezelf te zijn kun je op afgestemde wijze in contact gaan met de ander, met de aanwezigheid en met spontaniteit en subtiliteit in verbinding zijn.

In de Somatic Dance zijn de elementen van lichaamsbewustzijn leidend zowel in beweging exploratie als in dansimprovisatie, alleen, met een partner en in de groep.

Deze workshop is een dansreis met het oog op dat je jezelf voor de ander beschikbaar stelt, de ander met je hele wezen in de dans ondersteunt, in verbinding met jezelf en om in je kracht te komen. Tevens tracht ik een bedding te bieden waarin we ons vrij kunnen dansen van de nogal ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Een ieder reageert hierop anders en slaat de ervaringen anders op in zijn lichaam. Door er bewustzijn voor te hebben in de dans kunnen, we de schrik of emotie bevrijden uit ons systeem.

We dansen afgestemd
De workshop is dusdanig vormgeven dat we op 1,5 meter afstand blijven van elkaar en elkaar niet fysiek aanraken en toch in een fijne diepe verbinding kunnen gaan. Een verfijnde afstemming tijdens de dans is het kenmerk van de Yin & Yang dans. In die zin laten we ons door de maatregelingen niet beperken, maar pakken deze positief op als mogelijkheid om nog beter met onszelf in contact te blijven en hieruit voortkomend de verbinding met de ander juist nog subtieler te kunnen beleven. De ervaring van de afgelopen weken leerde dat het bewustzijn hiervoor nog meer respect en liefde voor elkaar opende. Hoe mooi en waardevol is dit. Voor mij weer eens het bewijs dat iedere hindernis genomen ons krachtiger maakt, dat ieder conflict goed uitgedragen ons laat verdiepen in inzicht en verbinding en dat uiteindelijk iedere schaduw X keer meer licht teweeg kan brengen. Dit geeft mij ook vertrouwen voor de toekomst voor ons als community en ook in een grotere zin voor onze maatschappij en de wereld waarin wij leven.

Over Jördis Jakubczick:
Tijdens haar opleidingen en vervolgtraining als professionele danseres was Jordis altijd op zoek naar de diepere beweegredenen voor de dans. Zij vroeg zich af: “Waar komt toch de enorme drijfveer voor beweging vandaan? Hoe word ik vrij in mijn dans, hoe opent zich mijn creatieve stroom en hoe ben ik het meest authentiek?” Deze vragen lieten haar besluiten om naast haar opleiding als moderne danseres en choreografe aan de SNDO (school voor Nieuwe Dansontwikkeling aan de AHK) tegelijkertijd in de Verenigde Staten Body-Mind Centering te gaan studeren. Een diepgaande studie over de intelligentie van het lichaam met onder meer lichaamswerk vanuit ervaarbare anatomie. Het leidde tot een thuiskomen in haar lichaam en het diepe besef dat lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Iets wat zij sinds meer dan 25 jaar met veel liefde en passie aan anderen tracht door te geven in vorm van workshops, trainingen en opleiding. Haar grootste passie is de intieme en oprechte communicatie met anderen, en de vrije expressie die ontstaat als wij naar ons fysieke en creatieve proces kunnen en durven te dansen voelen en luisteren.

www.somatic-dance.nl
www.somatic-healing.nl