Het Transcendente


Dorrit Lanfers
Het transcendente
Waar is de Godheid? Hoe kan ik het transcendente vinden. Waar komt mijn verlangen vandaan, wie en wat is de Godheid, het transcendente?
Het transcendente
Wanneer de nevelen van onbewustheid oplossen bepaalt de groei van je geestelijke vermogen dat je de Godheid, het transcendente wilt leren kennen. Dat je ernaar streeft het Goddelijke te worden. De naam die je er aan geeft is persoonlijk en alleen van waarde voor jou. Het gaat om verwondering dat er iets bovenmenselijk is, een verlangen de immanente en transcendente Godheid te willen leren kennen. Vrij van dogma’s, overtuigingen en enige christelijke of andere geloofsleringen geeft deze workshop je een (beginnende) verdieping van je persoonlijke relatie met het transcendente; voel je welkom!

Vrij van gehechtheid en onconventioneel treedt Dorrit Lanfers franjeloos maar zeker niet kleurloos buiten de omkaderde grenzen van de menselijke natuur. Vanuit kosmische leiding en spirituele dienstbaarheid volgt zij onontgonnen paden en begeeft zich in gebieden die voor velen onbekend dan wel ontoegankelijk zijn. Individuele begeleiding en groepswerk stimuleren je om werkelijk vrij te worden van onwetendheid en te bouwen je aan je spirituele levensvisie en geestelijke levensinstelling.

Deze workshop is gerelateerd aan Kosmisch Burgerschap: de weg naar uiteindelijk je individuele verlichting.

www.houvanjezelf.nl

Eenheid in het leven van alledag

Astrid Marx
Astrid Marx

Eenheid / Verbinding in het leven van alledag

In deze interactieve lezing gaan we aan de hand van beelden en feiten na hoe wij als mens genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel met onze omgeving – en daarbuiten – zijn verbonden. We doen oefeningen om te kunnen ervaren hoe deze alledaagse volmaaktheid een rol speelt in ons eigen leven en hoe wij er inspiratie uit kunnen halen.

****

Alles is energie en heeft een goddelijke kern.
De mystici, sjamanen en natuurvolken van alle tijden en tradities wisten dat al. In onze Westerse maatschappij willen we graag bewijzen en die zijn er dan nu. Op het fysieke vlak weten we inmiddels dat alles in het universum is opgebouwd uit dezelfde bouwstoffen. Onder andere Einstein en de quantum-fysica tonen aan dat alles met elkaar samenhangt en werkt als een holistisch systeem. Op het energetische vlak weten we dat het bewustzijn onstoffelijk is, niet meetbaar in de fysieke wereld, overal aanwezig.

Die afstemming op alle niveaus van het bewustzijn betekent voor mij als mens dat al mijn gedachten, woorden en daden consequenties hebben, niet alleen voor mijzelf maar ook voor het collectief. En dat het mogelijk is te leven vanuit deze liefdevolle, tijdloze verbinding.

****

Ik, Astrid Marx, ben een praktisch ingestelde sjamaan, uit een familie van sjamanen. In een internationale praktijk werk ik vooral met mensen en organisaties uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven, en met kunstenaars. Mijn autobiografie is verschenen in het Nederlands en Duits, en volgend jaar in het Engels.

www.astridmarx.nl